بازدید رئیس دانشگاه پیام نور کشور و فرماندار شهرستان از پایاب قنات جهانی میمه

2021-03-27
1222 بازدید

✅بازدید رئیس دانشگاه پیام نور کشور و فرماندار شهرستان از پایاب قنات جهانی میمه 🔸در حالیکه پایاب قنات جهانی مزدآباد میمه در مراحل اولیه ی بازسازی و مرمت و آماده سازی برای بازدید قرار دارد و شهرداری در پاسخ به تقاضاهای مکرر اهالی ، فرصت بازدید محدود از این پایاب دیدنی قنات جهانی را ایجاد […]

✅بازدید رئیس دانشگاه پیام نور کشور و فرماندار شهرستان از پایاب قنات جهانی میمه

🔸در حالیکه پایاب قنات جهانی مزدآباد میمه در مراحل اولیه ی بازسازی و مرمت و آماده سازی برای بازدید قرار دارد و شهرداری در پاسخ به تقاضاهای مکرر اهالی ، فرصت بازدید محدود از این پایاب دیدنی قنات جهانی را ایجاد نموده است در نخستین روزهای سال جدید آمار بازدیدها بدون اطلاع رسانی گسترده روند رو به افزایشی داشته است .
🔸در همین راستا روز گذشته دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور کشور باتفاق مهندس تاجمیری فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه با بازدید از پایاب قنات جهانی میمه ظرفیتهای گردشگری این قنات در مجاورت جاده ی پر رفت و آمد اصفهان – تهران را کم نظیر دانستند .
🔸لازم به ذکر است که قنات جهانی میمه یکی از یازده قنات ایرانی است که در سال ۱۳۹۵ ( ۲۰۱۶ م ) در چهلمین جلسه ی کمیته در استانبول ترکیه در فهرست میراث جهانی ثبت شده است و بر اساس عهدنامه ای بین المللی حفاظت از این آثار پس از ثبت در عین باقی ماندن در حیطه ی کشور مربوطه بر عهده ی همه ی کشورهای عضو خواهد بود .