چگونگی توزیع سود سهام شرکت گلستان میمه

2021-12-18
665 بازدید

  با سلام به اعضاء و سهامداران محترم گلستان اعضای هیئت رئیسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ بدینشرح انتخاب شدند : محمد بیکیان – رئیس مجمع عمومی عباسعلی گنجی – نایب رئیس مجمع عمومی مصطفی نادیان – منشی مجمع عمومی عباسعلی جمالی – ناظر علی زمانی – ناظر خسرو شهبازی – ناظر در […]

 

با سلام به اعضاء و سهامداران محترم گلستان
اعضای هیئت رئیسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ بدینشرح انتخاب شدند :
محمد بیکیان – رئیس مجمع عمومی
عباسعلی گنجی – نایب رئیس مجمع عمومی
مصطفی نادیان – منشی مجمع عمومی
عباسعلی جمالی – ناظر
علی زمانی – ناظر
خسرو شهبازی – ناظر
در جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه ی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ مصوب گردید که سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ مطابق با مفاد اساسنامه توزیع گردد . در این رابطه در جلسه ی مجمع مقرر گردید که سود سهام به حساب اعضاء در صندوق قرض الحسنه ی ولی عصر عج میمه واریز گردد . از آنجایی که تعداد قابل توجهی از اعضاء فاقدحساب در صندوق مزبور هستند از آنان درخواست می گردد در اسرع وقت ضمن مراجعه به صندوق نسبت به گشایش حساب اقدام نمایند . بدیهی است با افتتاح حساب ، سود سالهای ۹۸ و ۹۹ به حساب اعضاء محترم ریخته خواهد شد .۱۴۰۰/۹/۲۴