✅ بازدید مدیرکل از آبخیزداریهای شمال میمه

2021-11-03
696 بازدید

✅ بازدید مدیرکل از آبخیزداریهای شمال میمه 🔸تعادل بخشی سفره های زیرزمینی با مهارسیلاب و تغذیه سفره آب های زیرزمینی و انجام عملیات آبخیزداری بسیار ضروری است و ادامه ی حیات قنوات و چاههای آب کشاورزی شهر میمه و شهرها و روستاهای پایین دست به این تعادل بخشی نیاز مبرم دارد . 🔸بمنظور ترمیم و […]

✅ بازدید مدیرکل از آبخیزداریهای شمال میمه

🔸تعادل بخشی سفره های زیرزمینی با مهارسیلاب و تغذیه سفره آب های زیرزمینی و انجام عملیات آبخیزداری بسیار ضروری است و ادامه ی حیات قنوات و چاههای آب کشاورزی شهر میمه و شهرها و روستاهای پایین دست به این تعادل بخشی نیاز مبرم دارد .
🔸بمنظور ترمیم و توسعه ی آب خیزداری های شمال میمه ، مهندس کاظمی مدیرکل منابع طبیعی و آب خیزداری استان که به دعوت شهردار میمه به این شهر سفر کرده بود به تقاضای شورای کشاورزی از آب خیزداری ها و پخش سیلابهای شمال میمه بازدید کرد .
🔸در این بازدید که شهردار و شورای اسلامی شهر نیز مدیر کل منابع طبیعی استان را همراهی می کردند اعضای شورای کشاورزی میمه با اشاره به تاثیر خشکسالی های اخیر و افت فاحش آبدهی قنوات و چاههای کشاورزی خواهان مرمت و توسعه ی آب خیزداری های موجود شدند .
🔸مهندس کاظمی مدیر کل نیز ضمن بیان ضرورت تعادل بخشی به آب سفره های زیر زمینی تاکید کردند که کار مطالعاتی برای توسعه آب خیزداریهای شمال میمه صورت خواهد گرفت و در همین راستا ترمیم و تقویت اب خیزداری های موجود نیز با تامین اعتبار عملیاتی خواهد گردید .1400/8/11