عناوین روزنامه های پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

2021-02-11
1 بازدید

عناوین روزنامه های پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ برداشت معاون دفتر رییس جمهور از سخنرانی روحانی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور یادآور شد : رییس‌جمهور در ۲۲بهمن از پیروزی‌های ایران در مجامع جهانی گفت؛ از رخدادهایی که اعتماد به نفس ملی برای ما و تاریخ ما می‌آفریند.به گزارش ایسنا، علی رضا معزی در […]

عناوین روزنامه های پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

برداشت معاون دفتر رییس جمهور از سخنرانی روحانیIran_s

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور یادآور شد : رییس‌جمهور در ۲۲بهمن از پیروزی‌های ایران در مجامع جهانی گفت؛ از رخدادهایی که اعتماد به نفس ملی برای ما و تاریخ ما می‌آفریند.به گزارش ایسنا، علی رضا معزی در توییتر نوشت : رییس‌جمهور در ۲۲بهمن از پیروزی‌های ایران در مجامع جهانی گفت؛ از رخدادهایی که اعتماد به نفس ملی برای ما و تاریخ ما می‌آفریند؛ قریب ۷۰ سال پیش دولت ملی دکتر مصدق در دعوای حقوقی با بریتانیا، پیروز شد و اینک نیز در دو گام از دعوای حقوقی با امریکا در لاهه، پیروزی با ایران بوده است.عناوین اخبار روزنامه کیهان در روز پنجشنبه ۲۳ بهمن

عناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز پنجشنبه ۲۳ بهمنعناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۲۳ بهمنعناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز پنجشنبه ۲۳ بهمن