عناوین روزنامه های دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

2021-02-08
0 بازدید

عناوین روزنامه های دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ اعلام برائت جبهه پایداری از محمود احمدی نژاد مرتضی آقاتهرانی گفت:️ آنها که به دروغ می‌گویند مهندس محصولی دنبال آقای احمدی‌نژاد است بدانند که در آن زمان ایشان جزو اولین نفراتی در دولت بود که مقابل خط انحراف ایستاد. ️تفرقه و عدم انسجام در جبهه پایداری، آرزویی دست‌نیافتنی […]

عناوین روزنامه های دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

اعلام برائت جبهه پایداری از محمود احمدی نژاد

مرتضی آقاتهرانی گفت:️ آنها که به دروغ می‌گویند مهندس محصولی دنبال آقای احمدی‌نژاد است بدانند که در آن زمان ایشان جزو اولین نفراتی در دولت بود که مقابل خط انحراف ایستاد. ️تفرقه و عدم انسجام در جبهه پایداری، آرزویی دست‌نیافتنی برای اصلاح‌طلبان خواهد بود و شایعه سازان بهتر است که برای فرار از پاسخگویی دنبال سناریوهای دیگری باشند، چون مرغ پخته هم از این شایعات خنده‌اش می‌گیرد./سایت جبهه پایداری۷e7757b1

روزنامه رسالت

روزنامه جوان

روزنامه شرق

روزنامه کیهان

روزنامه ایران

روزنامه آفتاب یزدروزنامه آرمان ملی