میزان یارانه ی هر نفر در سال آتی دو برابر شد

2021-01-28
0 بازدید

عضو هیئت رئیسه مجلس: مجموع یارانه سال آینده به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد بازار/ اصفهان- حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: طبق مصوبه مجلس، یارانه تخصیص یافته به مردم در سال آتی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد به گونه ای که میزان یارانه برای هر نفر به دو […]

image_2021_1_28-6_45_16_526_Tva

عضو هیئت رئیسه مجلس:
مجموع یارانه سال آینده به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد
بازار/ اصفهان- حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: طبق مصوبه مجلس، یارانه تخصیص یافته به مردم در سال آتی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد به گونه ای که میزان یارانه برای هر نفر به دو برابر افزایش می یابد.