عناوین روزنامه های دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹www

2020-06-29
18 بازدید

پشت پرده نامه ۱۲ رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون مجلس واکنش نشان داد. در این یادداشت آمده:به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم. نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر […]

پشت پرده نامه ۱۲ رئیس کمیسیون مجلس به رئیس جمهور
علی ربیعی سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون مجلس واکنش نشان داد. در این یادداشت آمده:به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم. نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده. نامه تأکید دارد که به‌دنبال بازگشت روحیه انقلابیگری است. حال آنکه ۹ نفر از اعضای امضاکننده نامه در مجالس انقلابی هشتم و نهم نماینده بوده و سه نفر دیگر در دولت قبل فعالیت کرده‌اند. آنچه که شما امروز نمی‌پسندید محصول کردار همه قوا، نهاد‌ها و شورا‌هایی است که سهمی در حکومت داشته و دارند، هیچ کس از نپذیرفتن بار این مسئولیت طرفی نمی‌بندد و گرهی نمی‌گشاید.

 Etemaad

عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز دوشنبه ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز دوشنبه ۹ تیر

 عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز دوشنبه ۹ تیر
عناوین اخبار روزنامه ایران در روز دوشنبه ۹ تیر