کد خبر: 81783 | زمان مخابره: ۶:۱۲:۲۸ - چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 162 views | |

عناوین روزنامه های چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

توصیه شهاب‌الدین صدر به اصولگرایان

رئیس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت می‌گوید: اگر اصولگرایان می‌خواهند به پیروزی برسند باید سلیقه‌های همدیگر را تحمل کنند و تنگ‌نظری‌ها را کنار بگذارند، وگرنه اگر متشتت باشند، نتیجه انتخابات را دوباره واگذار می‌کنند. هنوز چتر جمنا، شورای وحدت و هیچ گروه دیگری نتوانسته همه اصولگرایان را زیر سایه خود بگیرد. رایزنی‌ها در حال انجام است، اما همزمان ساز‌های مخالفی هم به گوش می‌رسد.

ArmanRavabetOmoomi

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 آفتاب یزد ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 ابرار ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 ابرار اقتصادی ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 ابتکار ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 اخبار صنعت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 اعتماد ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 افکار ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 اطلاعات ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 تجارت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 ثروت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 جام جم ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 جهان صنعت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 جوان ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 جمهوری اسلامی ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 حمایت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 خراسان ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 دنیای اقتصاد ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 رسالت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 روزان ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه روزان در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 رویش ملت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 ستاره صبح ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 سیاست روز ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 شرق ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 شروع ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 صبا ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 صبح اقتصاد ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه صبح اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 صدای اصلاحات ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 عصرآزادی ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 فرهیختگان ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 فرصت امروز ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 قدس ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 کیهان ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 گسترش صمت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 مردم سالاری ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 مستقل ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 نصف جهان ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 وطن امروز ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 هدف و اقتصاد ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 هفت صبح ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 همدلی ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

 همشهری ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 ابرار ورزشى ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 پیروزی ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 خبر ورزشی ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 شوت ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :

 هدف ، چهارشنبه ۲۹ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز چهارشنبه ۲۹ خرداد :ارسال نظر


3 + = پنج


آخرین خبرها