کد خبر: 81441 | زمان مخابره: ۸:۱۹:۱۰ - شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 132 views | |

عناوین روزنامه های شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

فتوای بی سابقه عالم اهل تسنن عراق درباره ایران

شیخ عبداللطیف الهمیم، رئیس دیوان اهل تسنن عراق در یک فتوای بی سابقه، اهل تسنن را به دفاع از ایران فراخواند. همه باید آماده دفاع از ایران باشند. این دفاع واجب شرعی است و همگان باید اطاعت کنند. در برابر سیاست‌های تجاوزگر آمریکا نه فقط عراق بلکه از همه امت اسلامی انتظار می‌رود که در برابر هر گونه تجاوزگری علیه ایران و همه کشور‌های عربی و اسلامی بایستند. آمریکا با سیاست تجاوزگری خود، دین، تمدن، هویت وجودی و تاریخ و آینده امت اسلامی را هدف قرار داده است. سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در راستای پروژه صهیونیست‌هاست. این پروژه همچنان تا خارج کردن همه بازیگران منطقه‌ای از بازی موازنه قدرت در منطقه ادامه خواهد داشت. / اعتماد آنلاینJomhouriEslami

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 آفتاب اقتصادی ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 آفتاب یزد ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 ابرار ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 ابرار اقتصادی ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 ابتکار ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

 

 

 اخبار صنعت ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 اعتماد ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 اسکناس ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 افکار ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 اقتصاد ملی ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 اطلاعات ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 تجارت ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 ثروت ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 جام جم ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 جوان ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

 

 

 حمایت ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 خراسان ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

 دنیای اقتصاد ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 رسالت ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 روزان ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه روزان در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 رویش ملت ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 ستاره صبح ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 سیاست روز ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 شرق ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 شروع ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 صبا ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 صبح اقتصاد ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صبح اقتصاد در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 صدای اصلاحات ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 عصرآزادی ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 عصر ایرانیان ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 فرهیختگان ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

 فرصت امروز ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 قدس ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 کسب و کار ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 کیهان ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

 گسترش صمت ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 مردم سالاری ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

 مستقل ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 نصف جهان ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 وطن امروز ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

 

 

 هدف و اقتصاد ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 هفت صبح ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 همدلی ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

 همشهری ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 ابرار ورزشى ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 استقلال جوان ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه استقلال جوان در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 

 

 پیروزی ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :

 خبر ورزشی ، شنبه ۲۸ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت :ارسال نظر


− 6 = سه


آخرین خبرها