کد خبر: 80711 | زمان مخابره: ۰:۰۷:۳۸ - چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 252 views | |

آمار مقایسه ای بارندگی های میمه در ۱۳ سال اخیر

IMG_0268

آمار مقایسه ای بارندگی های میمه در ۱۳ سال اخیر

🔸برخی از مخاطبان محترم صبح میمه با توجه به میزان زیاد بارندگی های این روزها خواستار اطلاع از مقدار بارشها در چند سال اخیر بودند . به همین دلیل با رئیس محترم اداره ی هواشناسی میمه جناب آقای ثابتی که همواره پاسخگو هستند تماس گرفتم و آمار ۱۳ سال اخیر را جهت اطلاع مخاطبان گرامی دریافت نمودم . آمار مقایسه ای بدینشرح است:

۸۶ -۸۵ : ۲۱۹/۹ میلیمتر

۸۶-۸۷ : ۶۰/۱ میلیمتر

۸۷-۸۸ : ۱۶۲/۷میلیمتر

۸۸-۸۹ : ۱۳۷/۳میلیمتر

۸۹-۹۰ : ۸۸/۸ میلیمتر

۹۰-۹۱ : ۱۵۸میلیمتر

۹۱-۹۲ : ۱۷۲/۹میلیمتر

۹۲-۹۳ : ۱۷۲/۴ میلیمتر

۹۳-۹۴ : ۱۳۳/۴ میلیمتر

۹۴-۹۵ : ۱۷۰/۹ میلیمتر

۹۵-۹۶ : ۱۴۳/۱میلیمتر

۹۶-۹۷ : ۱۶۱میلیمتر

۹۷-۹۸ : ۱۸۲ میلیمتر تاکنونارسال نظر


+ 4 = یازده


آخرین خبرها