کد خبر: 6815 | زمان مخابره: ۱۲:۰۰:۰۰ - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 2,274 views | |

شهریار – پیر اگر باشم چه غم عشقم جوان است ای پری

دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری
پیر اگر باشم چه غم عشقم جوان است ای پری         
این جوانی هم هنوزش عنفوان است  ای پری
هرچه  عاشق پیرتر  عشقش جوان تر ای عجب         
دل  دهد تاوان  اگر  تن ناتوان است  ای پری
هر کتاب تازه ای کز ناز داری  خود بخوان         
من حریفی کهنه ام درسم روان است ای پری
از  شماتت کم کن و تیغی فرود آر و برو          
آمدی وقتی که حر  بی بازوان است ای پری
روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت         
نوشدارویش هنوز از پی دوان است ای پری
جای شکرش باقی ار وا پس بچرخد دوک عمر          
با که دیگر آن همه تاب و توان است ای پری
یاد ایامــی که دل هـــا بــود لبریز امیـــد         
آن اوان هم عمر بود،اینهم اوان است ای پری
با نواهــای جــرس گاهــی  به فریادم  برس         
کاین ز راه افتاده هم از کاروان است ای پری
گر  به  یاقــوت  روان  دیــگر  نیــاری   لــب   زدن          
باز شعر  دل نشین قوت   روان  است  ای پری
گو جهان تن جهنــم شو ، جهان ما دل اســت          
کو بهشت ارغنون و ارغوان اسـت ای پری
کام درویشان نداده خدمـت پیران چه ســود           
پـیر را گو شـهریار از شبروان است ای پری

استاد شهریارارسال نظر


5 + = نُه


آخرین خبرها