افزایش ۵۳درصدی برداشت گل از گلستان میمه

2021-06-02
90 بازدید

افزایش ۵۳درصدی برداشت گل از گلستان میمه 🔸با پایان یافتن کار برداشت گل در روز نهم خرداد ۱۴۰۰ و جمع آوری بالغ بر ۲۲۵ تن گل ، برداشت گل از گلستان قنوات سه گانه ی میمه نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش یافت . 🔸لازم به توضیح است که گل چینی سال جاری از […]

افزایش ۵۳درصدی برداشت گل از گلستان میمه

🔸با پایان یافتن کار برداشت گل در روز نهم خرداد ۱۴۰۰ و جمع آوری بالغ بر ۲۲۵ تن گل ، برداشت گل از گلستان قنوات سه گانه ی میمه نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش یافت .
🔸لازم به توضیح است که گل چینی سال جاری از ۱۷ اردیبهشت آغاز و تا پایان روز نهم خرداد ماه ادامه داشت .