سم پاشی با پهباد در گلستان میمه

2021-04-11
50 بازدید

پهباد سمپاش در گلستان میمه وزش شدید باد در روز گذشته سم پاشی سطح زیر کشت زعفران گلستان را به ساعت ۷/۵ امروز (1400/1/21)موکول کرد . کشاورزی بخش میمه اگر قرار است اقتصادی شود راهی جز مکانیزه شدن ندارد . این پهباد در هر ده دقیقه یک هکتار را سمپاشی نموده و خیلی هم هوشمند […]

پهباد سمپاش در گلستان میمه
وزش شدید باد در روز گذشته سم پاشی سطح زیر کشت زعفران گلستان را به ساعت ۷/۵ امروز

(1400/1/21)موکول کرد . کشاورزی بخش میمه اگر قرار است اقتصادی شود راهی جز مکانیزه شدن ندارد . این پهباد در هر ده دقیقه یک هکتار را سمپاشی نموده و خیلی هم هوشمند عمل می کند و همه ی سطح زیر کشت را زیر پوشش قرار می دهد .

 


قیمت این پهباد در حال حاضر ۳۱۰ میلیون تومان است و سمپاشی هر هکتار ۲۵۰ هزار تومان هزینه دارد بدون احتساب هزینه ی سم یا محلولهای دیگر . به نظر می رسد برگشت سرمایه ی سرمایه گذاری در این مورد طی ۱/۵ تا دو سال باشد . برای بخش میمه حد اقل یک پهباد لازم است .

تقدیر و سپاس 

در حالیکه درخواست کرده بودم فاکتور هزینه را واتساپ ارسال فرمایند ، مهندس نوروز که مسئول مالی شرکت هستند و کارشناس ارشد هوا ، فضا و آقا زاده ی آقای حسین نوروز همکار فرهنگی مان ، تماس گرفتند و تاکید کردند که هزینه ی کار امروز را دریافت نخواهند کرد . اصرار من هم مبنی بر اینکه اصل وجود این امکانات و انجام کار ارزشمند بوده است و باید هزینه ی معمول دریافت شود ، نتیجه ای نداشت . با اغتنام فرصت وظیفه دارم مراتب تقدیر و تشکر شرکت تعاونی گلستان میمه را به ایشان ، ابوی محترم و اُپراتور پهباد جناب آقای مهندس آهنگری ( برادرزاده ی حاج صادق آهنگران معروف ) که بسیار مطلع و باسواد و خوش مشرب هم بودند ، ابلاغ نمایم .