تفسیر سوره مرسلات آیات 8 تا 15

تفسیر سوره مرسلات آیات 8 تا 15
خرداد 4, 1403
42 بازدید

سوره مرسلات         جزء ۲۹ ۸- فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ پس وقتى كه ستارگان محو شوند، 🍃 ۹- وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ و آنگاه كه آسمان بشكافد ، 🌹 ۱۰ – وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ و آنگاه كه كوه ‏ها از جا كنده شوند ،  🌸 ۱۱- وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ و آنگاه كه پيمبران به ميقات آيند ، 🌹 ۱۲ […]


سوره مرسلات         جزء ۲۹

۸- فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ
پس وقتى كه ستارگان محو شوند، 🍃

۹- وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
و آنگاه كه آسمان بشكافد ، 🌹

۱۰ – وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
و آنگاه كه كوه ‏ها از جا كنده شوند ،  🌸

۱۱- وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ
و آنگاه كه پيمبران به ميقات آيند ، 🌹

۱۲ – لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
براى چه روزى تعيين وقت‏ شده است ؟ 🍂

۱۳- لِيَوْمِ الْفَصْلِ
۱۴ – براى روز داورى ، 🌸

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
و تو چه دانى كه روز داورى چيست ؟🌹

۱۵ – وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
آن روز واى بر تكذيب ‏كنندگان !🌹

بیان : در آیات قبل با ذکر چند سوگند فرمود که واقعه ی قیامت که به شما وعده داده شده رخ دادنی است ، یعنی به طـور حـتم و قطع قیامت فرا خواهد رسید و دادگاه رسیدگی به اعمال تشکیل خواهد شد و جـزای کـار هـر کسی داده می شود . در ایـن آيـات بـه بـيان نشانه هایی از آن روز موعود پرداخته و می رساند که به طـور کـلّی نظام این عالم در هم می ریزد و دگرگون و متحوّل می شود ، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
از جمله اینکه ستارگان در آن روز محو و تاریک می شوند و آسمان در هـم می شکافد و پیوندهایی کـه مـدار سیارات و ثبوت ستارگان را عهده دار بود ، قطع می شود و البته همه ی این امور بر اساس نظمی دقیق انجام می شود تا عالم قیامت که بیرون از ثقل و حجاب ماده و طبیعت است با نظام خـاص خـودش بـرپـا شـود . 🪴

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ‌   در آن روز بـرای پیامبران تعیین وقت می شود تا در خصوص اعمال امّتهای خـود شهادت دهند . همه ی این امور کـه عـبارت است از خـلقت انسـان نسلی بعد از نسل دیگر و مبعوث شدن پیامبران و سپس فرا رسیدن قیامت و وقوع این حوادث در بستر زمانی معیّن صورت می گیرد و همچنان در طول این زمان روزها و ماهها و سالها و قرنها به آخر می رسند و مدّتی بعد از مدّت دیگر یا اجلی بعد از اجل دیگـر فـرا می رسد تا آن مدّت و اجل در کتاب تقدیر الهی بـه نـقطه ی پایانی خود برسد ، حال سؤال این است که « لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ » ايـن مـقـرّر کردن اوقات و تأجيلها و توقیتها برای فـرا رسیدن چه روزی انجام می
شده است ؟ در پاسخ می فرماید : برای
« لِيَوْمِ الْفَصْلِ» یا برای روز جدایی حق از باطل که همان روز داوری و قضاوت درباره ی اعمال آدمیان است به منظور تعیین ثواب و عقاب و دادن جزای هر کسی متناسب با اعمالی که انجام داده است . سپس برای بیان عظمت آن روز به پیامبر ﷺ می فرماید : 🌸
تو چه می دانی که روز داوری چه روزی است و عظمت آن تا چه حد است ؟ فقط این را بگویم : که در آن روز وای بر تکذیب کنندگان و بدا به حال منکرین قیامت ! زیـرا همین انکار و تکذیب آنها را به ورطه ی گناه و محرومیت از تعالی و رشد روحی کشانده بود لذ چو در آن روز عذابی پایان ناپذیر دارند آنگونه که به وصف در نمی آید .