گلستان میمه ، میزبان حاجی و مدیران استانی

2021-08-30
108 بازدید

  گلستان میمه ، میزبان حاجی و مدیران استانی 🔸دکتر حاجی نماینده و عضو هیئت رئیسه ی مجلس شورای اسلامی ، مهندس مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، مهندس ساسانی رئیس سازمان آب منطقه ای استان از گلستان میمه بازدید کردند و با گزارشِ گلستان ، در جریان تاریخچه تاسیس و موفقیتهای این تعاونی […]

 

گلستان میمه ، میزبان حاجی و مدیران استانی

🔸دکتر حاجی نماینده و عضو هیئت رئیسه ی مجلس شورای اسلامی ، مهندس مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، مهندس ساسانی رئیس سازمان آب منطقه ای استان از گلستان میمه بازدید کردند و با گزارشِ گلستان ، در جریان تاریخچه تاسیس و موفقیتهای این تعاونی در ایجاد اشتغال فصلی و در آمد و مشکلات کشاورزی میمه در مقوله ی نقصان فاحش منابع آب قنوات و ضرورت بهینه سازی مصرف آب و تجهیز استخر بزرگ مزدآباد در مظهر این قنات جهانی قرار گرفتند .
🔸در این دیدار که مهندس عباسی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان باتفاق جمعی از کارشناسان جهاد و مهندس اخلاصی مدیر منابع آب شهرستان ، مهندس رستمی معاونت تولیدات گیاهی جهاد استان ، مهندس سالم رئیس جهاد کشاورزی بخش میمه ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، شورای کشاورزی و جمعی از کشاورزان میمه نیز حضور داشتند ، تجهیز استخر بزرگ مزدآباد ، بمنظور بهینه سازی آبیاری باغات و کشتخوانهای میمه ، با اجرای شبکه ی آبیاری کم فشار و جبران کاهش آب قنوات در اثر خشکسالی های اخیر و تامین منبع پایدار آب برای گلستان ، مورد تاکید قرار گرفت . ۱۴۰۰/۶/۷