ملاقات مردمی جناب آقای حاجی در بخش میمه برگزار می شود .

2021-04-14
39 بازدید

ملاقات مردمی جناب آقای حاجی در بخش میمه برگزار می شود . زمان : جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷ از ساعت ۸ بامداد مکان : مسجد جامع میمه / دفتر کانون فرهنگی مسجد 🔸رعایت دستورالعملهای بهداشتی بویژه استفاده از ماسک و فاصله ی اجتماعی مورد تاکید است . یادآوری : تصاویر مربوط به قبل از شیوع کروناست.

ملاقات مردمی جناب آقای حاجی در بخش میمه برگزار می شود .
زمان : جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷ از ساعت ۸ بامداد
مکان : مسجد جامع میمه / دفتر کانون فرهنگی مسجد
🔸رعایت دستورالعملهای بهداشتی بویژه استفاده از ماسک و فاصله ی اجتماعی مورد تاکید است .
یادآوری :
تصاویر مربوط به قبل از شیوع کروناست.