کارشناس ارشد هوا فضا جناب آقای مهندس نوروز

2021-04-11
94 بازدید

کارشناس ارشد هوا فضا جناب آقای مهندس نوروز با سلام و احترام نظر باینکه با اهتمام جنابعالی برای نخستین بار استفاده از پهپاد کشاورزی در این بخش ، شامل کشتخوان گندم شهر وزوان و زعفران گلستان میمه به مورد اجرا گذاشته شد و این مهم می تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه های کشاورزی و […]

کارشناس ارشد هوا فضا
جناب آقای مهندس نوروز
با سلام و احترام
نظر باینکه با اهتمام جنابعالی برای نخستین بار استفاده از پهپاد کشاورزی در این بخش ، شامل کشتخوان گندم شهر وزوان و زعفران گلستان میمه به مورد اجرا گذاشته شد و این مهم می تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه های کشاورزی و افزایش راندمان سمپاشی و محلول پاشی مزارع داشته باشد ، بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر هیئت مدیره ی شرکت تعاونی گلستان قنوات سه گانه ی میمه را باستحضار می رساند .
امید است عرق و علاقه ی جوانان دانش آموخته ای که زادگاه و موطن خود را چون جان عزیز می دارند و گرامی می شمارند نوید بخش آینده ای بهتر و برخوردارتر برای منطقه ی میمه باشد .

با تجدید سلام و احترام
عبدالرضا شیبانی ۱۴۰۰/۱/۲۲