ارتقا درجه ی شهرداری میمه

2021-08-25
110 بازدید

پیگیری های مکرر حسینعلی حاجی برای مردم بخش میمه به ثمر نشست…. 🔷🔹🔹وزیر کشور در پاسخ به نامه جناب آقای حاجی به تاریخ 1400/6/3جهت ارتقای درجه شهرداری میمه به رتبه 6 موافقت کرد.

پیگیری های مکرر حسینعلی حاجی برای مردم بخش میمه به ثمر نشست….

🔷🔹🔹وزیر کشور در پاسخ به نامه جناب آقای حاجی به تاریخ 1400/6/3جهت ارتقای درجه شهرداری میمه به رتبه 6 موافقت کرد.