بهمن اورانی : زنجیره ی فساد مدیریت شهری را قطع کنیم

2021-05-07
111 بازدید

زنجیره ی فساد مدیریت شهری را قطع کنیم بیراه نگفتیم اگر بگوئیم با ورود شوراهای شهر به عرصه مدیریت شهری، تخلفات مالی یا همان فساد در این حوزه به دلایل مختلف شدت بیشتری گرفت. البته که وجود بعضی چهره های با اخلاق و مردمی و با انگیزه خدمت در میان اعضا شوراهای شهر طی پنج […]

زنجیره ی فساد مدیریت شهری را قطع کنیم
بیراه نگفتیم اگر بگوئیم با ورود شوراهای شهر به عرصه مدیریت شهری، تخلفات مالی یا همان فساد در این حوزه به دلایل مختلف شدت بیشتری گرفت.
البته که وجود بعضی چهره های با اخلاق و مردمی و با انگیزه خدمت در میان اعضا شوراهای شهر طی پنج دوره گذشته را نمی توان انکار کرد اما واضح است که این افراد اندک در جمع اکثریت شورا حاشیه نشین بودند و کمتر موثر واقع شدند.
در بسیاری موارد شوراهای شهر نه تنها به اهداف تعیین شده خود در قانون دست نیافته اند بلکه مشکلی شدند افزون بر مشکلات موجود شهر…
تردیدی نیست که مبارزه با فساد شوراهای شهر به خصوص در دوره پنجم مدیون اهتمام دستگاه قضایی است. اما این نکته نباید مغفول بماند که تخلفات مالی اکثریت یک شورای شهر محصول همکاری نامبارک شهردار منتخب و دستکم مدیران حوزه اقتصادی و کلیدی آن شهرداری است…
بعبارتی هیچ زمین خواری در هیچ نقطه شهری رخ نمی دهد مگر اینکه گوشه ای از آن زمین، زیر کفش های شهرداران منتخب شورا و مدیران منتصب آن شهردار لگد شده باشد و هیچ ریالی از اموال شهرداری حیف و میل نمی شود مگر اینکه مدیران حوزه مالی شهرداری از آن بهره ای برده باشند…
به نظر می رسد تخلفات مالی در مجموعه مدیریت شهری از مقطع کاندیداتوری افراد در شورای شهر شکل می گیرد ، اینکه افراد چگونه یک شبه خود را در جبهه سیاسی حاکم بر کشور قرار میدهند و اینکه چه نوع وعده هایی در تبلیغات خود ارائه می کنند، همه نشان از آن دارد که بزودی با کدام جنس از مردم فریبی و اختلاس روبرو خواهیم شد…
اردیبهشت / ۱۴۰۰
بهمن اورانی / فعال رسانه ای