2021-04-03
29 بازدید

پیام رسان سروش : ✳️جلسه دیدار نوروزی جمعی از معتمدین و اعضای خانه ملت بخش میمه با جناب آقای حاجی 🌐 @Sobhemeymeh ✏️ @a_sheybani

پیام رسان سروش :

✳️جلسه دیدار نوروزی جمعی از معتمدین و اعضای خانه ملت بخش میمه با جناب آقای حاجی
🌐 @Sobhemeymeh

  • ✏️ @a_sheybani