مجامع عمومی فوق العاده و عادی گلستان به روایت تصاویر

2021-02-06
0 بازدید

مجامع عمومی فوق العاده و عادی گلستان به روایت تصاویر گزارش کامل برگزاری هر دو مجمع متعاقبا ارائه می گردد. مجمع عمومی گلستان میمه ۹۹/۱۱/۱۶ هیئت رئیسه ی مجمع ، آقایان : محمد بیکیان : رئیس عباسعلی گنجی : نایب رئیس مصطفی جمالی : منشی خسرو شهبازی : ناظر منوچهر گرانمایه : ناظر علی زمانی […]

photo_2021-02-06_07-39-50

مجامع عمومی فوق العاده و عادی گلستان به روایت تصاویر

گزارش کامل برگزاری هر دو مجمع متعاقبا ارائه می گردد.

مجمع عمومی گلستان میمه ۹۹/۱۱/۱۶
هیئت رئیسه ی مجمع ، آقایان :
محمد بیکیان : رئیس
عباسعلی گنجی : نایب رئیس
مصطفی جمالی : منشی
خسرو شهبازی : ناظر
منوچهر گرانمایه : ناظر
علی زمانی : ناظر

photo_2021-02-06_07-45-07

تلاوت قرآن توسط مداح محترم اهل بیت حاج محمد بیکیان

photo_2021-02-06_07-38-17

استاد غلامعلی اسماعیلی مجری نشستهای مجمع عمومی

IMG_0045

افتتاح مجمع و سخنرانی دکتر گرانمایه رئیس هیئت مدیره ی تعاونی گلستان میمه

IMG_0051

گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل

IMG_0064

آقای حسین اسماعیلی گزارش شورای کشاورزی

IMG_0066

مهندس محمود سعیدیان بازرس شرکت

IMG_0067

امضا صورتجلسات و صورتهای مالی توسط هیئت رئیسه ی مجمع

photo_2021-02-06_07-39-08

نمایی از مجمع

photo_2021-02-06_07-39-25

امضا صورتجلسات و صورتهای مالی توسط هیئت رئیسه ی مجمع

IMG_0071

تصویر بردار : مهندس سعید سراجی