عناوین روزنامه های سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

2021-02-02
0 بازدید

عناوین روزنامه های سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ واکنش ظریف به شروط دولت بایدن برای بازگشت به برجام وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه شروطی که آمریکایی ها برای بازگشت به برجام می گذارند هیچ معنی نمی دهد، گفت: اگر قرار است کسی برای بازگشت به برجام شرط بگذارد، ما هستیم. آنها باید شرایط […]

عناوین روزنامه های سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

واکنش ظریف به شروط دولت بایدن برای بازگشت به برجام

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه شروطی که آمریکایی ها برای بازگشت به برجام می گذارند هیچ معنی نمی دهد، گفت: اگر قرار است کسی برای بازگشت به برجام شرط بگذارد، ما هستیم. آنها باید شرایط را اجرا کنند که خارج شده اند.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه دولت آمریکا سعی دارد بدون هزینه از سابقه ای که دولت قبلی ایجاد کرده عبور کند، گفت: اگر قرار است کسی برای بازگشت به برجام شرط بگذارد، ما هستیم. آنها باید شرایط را اجرا کنند که خارج شده اند.محمدجواد ظریف در خصوص اظهارات مقامات دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام، اظهار داشت: آنها دارند تلاش می کنند نه تنها از سابقه ای که دولت قبلی ایجاد کرده بدون هزینه عبور کنند بلکه به هزینه ما عبور کنند و خودشان هم می دانند که چنین چیزی شدنی نیست.وزیر امور خارجه افزود: دولت پیشین آمریکا اشتباهی کرده و به مردم ما ظلم بزرگی کرده که باید توسط آنها جبران شود و آنها هستند که باید مسئولیت بر عهده بگیرند.وی تأکید کرد: شروطی که آمریکایی ها برای بازگشت به برجام می گذارند هیچ معنی نمی دهد. اگر قرار است کسی برای بازگشت به برجام شرط بگذارد، ما هستیم. آنها باید شرایط را اجرا کنند که خارج شده اند.Ettelaatعناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمنعناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمنعناوین اخبار روزنامه کیهان در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمنعناوین اخبار روزنامه شرق در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمنعناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمنعناوین اخبار روزنامه جوان در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمنعناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمنعناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمنعناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن