فصل دوم حکمرانی / بهمن اورانی / فعال رسانه ای

2021-01-19
0 بازدید

فصل دوم حکمرانی … مرور سرگذشت پیشگامان نوسازی در آسیا نشان می دهد، توسعه یافتگان هر کدام بدون استثنا دو فصل حکمرانی را پشت سر گذاشته اند . در فصل اول که با اپیدمی ایدئولوڑیک مواجه بود دولت ها همه چیز را از پشت عینک مکتب مارکسیسم می دیدند و هر آنچه غیر از آن […]

download (2)

فصل دوم حکمرانی …

مرور سرگذشت پیشگامان نوسازی در آسیا نشان می دهد، توسعه یافتگان هر کدام بدون استثنا دو فصل حکمرانی را پشت سر گذاشته اند .
در فصل اول که با اپیدمی ایدئولوڑیک مواجه بود دولت ها همه چیز را از پشت عینک مکتب مارکسیسم می دیدند و هر آنچه غیر از آن را نمی پذیرفتند، بنابر این انتظار تغییر و پایان کابوس فقر، قحطی و تحقیر مردمان کشورشان متصور نبود.
اما در فصل دوم که عاقل ترها زمام امور را بدست گرفتند، حکمرانی بر پایه مکتب توسعه اندیشان ایجاد شد.
توسعه خواهان بدون تعصب ایدئولوڑیک مهم ترین عامل عقب ماندگی را در سنتی باقی ماندن کشورشان می دانستند .
آنان در برنامه های کوتاه و میان مدت خود بر اقتصاد آزاد، صادرات حداکثری، سخت کوشی، جامعه متساهل، پذیرش نوآوری و غیر معارض بودن ایدئولوڑی تاکید داشتند .
پیشگامان نوسازی آسیا برای رسیدن به توسعه همه جانبه کشورهایشان تا سال ۲۰۲۰ وقت را هدر ندادند، آنان با ایجاد زیر ساخت ها نظیر بزرگراه ها، فرودگاه ها، پل و بنادر، در کوتاه مدت رشد اقتصادی قابل قبولی را به ارمغان آوردند تا از میزان فقر مردمشان کاسته شود .
بطوریکه بانک جهانی اعلام کرد مالزی، کره جنوبی و کشورهایی مانند سنگاپور، تایلند و اندونزی، معجزه اقتصادی آسیای شرقی هستند …
بهمن اورانی / فعال رسانه ای
دی ماه ۹۹