بهمن اورانی/ روزنامه نگار 🔴 رشد و توسعه یا حرف و فقر ؟

2021-01-08
149 بازدید

بهمن اورانی/ روزنامه نگار 🔴 رشد و توسعه یا حرف و فقر ؟ پارک جونگ هی که بسیاری از او بعنوان معمار توسعه کره جنوبی نام می برند، اتفاقا یک ڑنرال ارتش بود که چندان تناسبی با دمکراسی نداشت، او که در سال ۱۹۶۳ میلادی زمام امور کره جنوبی را بدست گرفت از ابتدا برنامه […]

download (2)

بهمن اورانی/ روزنامه نگار

🔴 رشد و توسعه یا حرف و فقر ؟

پارک جونگ هی که بسیاری از او بعنوان معمار توسعه کره جنوبی نام می برند، اتفاقا یک ڑنرال ارتش بود که چندان تناسبی با دمکراسی نداشت، او که در سال ۱۹۶۳ میلادی زمام امور کره جنوبی را بدست گرفت از ابتدا برنامه های دولت خودش را بر ۵ محور بنا نهاد، مبارزه با فساد مالی و به قول خودش حذف پیران فاسد، بکارگیری جوانان نخبه و تحصیلکرده هر چند کم تجربه، نظم سازمانی با چاشنی اقتدارگرایی، تاسیس و توسعه صنایع سنگین با هدف صادرات حداکثری و گشودن درهای اقتصاد کشورشان بر روی جهان، بدون هر گونه ملاحظات سیاسی و عقیدتی …
این سیاست کلان پارک جونگ هی باعث شد در سال ۱۹۶۷ یعنی چهار سال پس از شروع بکار دولت او، کشور کره به درآمد ۱۰ میلیارد دلاری حاصل از صادرات صنعتی دست یابد و این در شرایطی بود که مردم کشور همسایه و متخاصم و متعصب به ایدئولوڑی کمونیستی یعنی کره شمالی همچنان در فقر و فلاکت غوطه ور بودند.
پارک جونگ هی در تمام مدت حکومتش حرفی از دمکراسی و شعارهای سیاسی و فعالیت احزاب و سخنرانی های زیبا و هیجانی نزد …
گویا بر این باور بود که دمکراسی الزاما موجب موفقیت و رشد و توسعه اقتصادی هیچ کشوری نمی شود .
یعنی همان نظریه دکتر سریع القلم خودمان که ؛ دمکراسی طبقه چهارم ساختمان توسعه است ، شما باید نخست فونداسیون و طبقات اولیه را بسازید …

بهمن اورانی / روزنامه نگار