کد خبر: 87571 | زمان مخابره: ۵:۵۶:۵۵ - چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 64 views | |

عناوین روزنامه های چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹

عناوین روزنامه های چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹

روایت مهاجرانی از بیانیه ۱۲ شرطی پمپئو علیه ایران

در ٣١ اردیبهشت ١٣٩٧ پمپئو بیانیه ١٢ شرطى خود را در مورد ایران منتشر کرد، هر ١٢ بند با این جمله شروع مى شد: Iran must… ایران مى بایست. غنى سازى را مطلقا متوقف کند، تولید آب سنگین را متوقف کند. صنایع موشکى را متوقف کند. و … بیانیه کشور فاتح براى یک کشور مغلوب در جنگ بود!عطاءالله مهاجرانی در رشته توئیتی نوشت:” در ٣١ اردیبهشت ١٣٩٧ پمپئو بیانیه ١٢ شرطى خود را در مورد ایران منتشر کرد، هر ١٢ بند با این جمله شروع مى شد: Iran must… ایران مى بایست. غنى سازى را مطلقا متوقف کند، تولید آب سنگین را متوقف کند. صنایع موشکى را متوقف کند. و … بیانیه کشور فاتح براى یک کشور مغلوب در جنگ بود!ایران با اقتدار و استغنا در برابر درخواست هاى غیر منطقى و تفرعن و استکبار آمریکا ایستاد. دشوارى هاى به قول پمپئو قوى ترین محاصره اقتصادى تاریخ را تحمل کرد. برگى تاریخى و تاریخ ساز در سرنوشت ملت ایران. و ان لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماءٓ غدقا ترامپ و پمپئو شکست خوردند.”Ebtekaarعناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز چهارشنبه ۲۶ آذرعناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز چهارشنبه ۲۶ آذرعناوین اخبار روزنامه کیهان در روز چهارشنبه ۲۶ آذرعناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۲۶ آذرعناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه ۲۶ آذرعناوین اخبار روزنامه جوان در روز چهارشنبه ۲۶ آذرعناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۲۶ آذرعناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز چهارشنبه ۲۶ آذرعناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز چهارشنبه ۲۶ آذرارسال نظر


9 − هشت =


آخرین خبرها