کد خبر: 87426 | زمان مخابره: ۱۰:۰۱:۲۲ - چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | ۵ نظر | دفعات مشاهده : 170 views | |

فرهنگ ؛ رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان

حجت-الاسلام-فرهنگ
فرهنگ ، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان
طی حکمی از سوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، حجت‌الاسلام فرهنگ به‌عنوان رئیس جدید شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان منصوب شدند.

مراسم تودیع حجت‌الاسلام محمدرضا صالحیان و معارفه حجت‌الاسلام فرهنگ به‌عنوان مدیر جدید نمایندگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان روز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح از طریق ویدئوکنفرانس با حضور حجت‌الاسلام علی نوری معاون سازمان شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور برگزار خواهد شد.
۵ ديدگاه مطلب براي " فرهنگ ؛ رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان " ارسال شده است.

 1. نام خود را وارد كنيد... می‌گه:

  وظایف شورای شهر چیست؟
  طبق تعریف قانون، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،‌ فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی ‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای ‌روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.

  اولین وظیفه‌ای هم که در قانون برای شورای شهر تعریف شده است انتخاب شهردار است و شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هیچ‌یک‌ از شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستای‌ کشور باشد.

  بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و‌پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذی‌ربط نیز از اصلی‌ترین وظایف شورا است و برخی دیگر از وظایف شورا به شرح زیر است:

  *نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل‌جریان عادی این امور نگردد.

  * همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به‌درخواست آنان.

  * برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت ‌دستگاههای ذی‌ربط.

  * تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.

  * اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.

  *نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد.

  * تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

  *همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر‌حهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید ‌وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

  *تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه‌مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

  * تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.

  * تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌اعلام می‌شود.

  *نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

  *نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن.

  *نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

  *وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

  * نظارت بر اجراء طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.

  * تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط.

  *تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با‌رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

  *تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.

  *وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

  * شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و‌استان ارسال کند.

  * بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی‌جهت تصویب نهایی.

  با همه حدود اختیاراتی که در قانون برای شوراها تعیین شده است اما برخی ها معتقدند که محدودیت این اختیارات باعث شده است شوراها عملا تحت تاثیر شهرداری ها باشند و به نوعی شورای شهر، شورای شهرداری است.

  (0)
 2. نام خود را وارد كنيد... می‌گه:

  شورای شهر مطلوب
  اطلاع از مشکلات، نارسایی­ها و درد واقعی مردم در خانواده، کوچه­ ها و خیابان­ها همچون: آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی بهداشتی، تراکم فروشی و تغییر کاربری های غیر اصولی و برهم خوردن تعادل اکولوژیک شهر
  آگاهی نماینده شورای شهر از شهرسازی درست، روند تحول شهر و مسائلی از این قبیل و شناسایی منابع درآمدی پایدار به جز منابع غیرمجاز همچون تراکم فروشی و امثال آن برای شهرداری و شهرسازی اصولی
  نماینده مردم در شورای شهر باید وقت و فرصت کافی را جهت فعالیت و حضور فعال در جلسات کمیسیون­ها و شورا را داشته باشد. لذا پیشنهاد می شود کسانی را برای شورای اسلامی شهر انتخاب کنیم که دارای انگیزه فعالیت، تلاش و کوشش باشند.
  عضو شورای شهر باید خداجو و خدامحور باشند و از مقدسات دینی و احساسات مذهبی مردم به نفع گروه یا جناح سیاسی خود بهره برداری نکنند همچنین از صداقت برخوردار باشد، زیرا اگر این گونه نباشد، چه بسا که در زد و بندهایی که در مسائل شهری به وجود می آید، برخلاف وظیفه خود اقدام کند.
  از ظرفیت­های شهر درک کافی داشته باشد، وجود مرقد امام رضا (ع) و ظرفیت های مختلف فرهنگی، اقلیمی، سیاسی و تاریخی در شهر مقدس مشهد و موارد متعددی که باعث توسعه و پیشرفت شهر مشهد می­شود، توسط شورای شهر بایستی شناسایی، برنامه­ریزی و استفاده بهینه در راستای توسعه شود.
  نمایندگان شورای شهر باید افرادی دارای دانش، اطلاعات و برنامه ریزی و اندیشه­ها و ایده­های جدید باشند که بتوانند در زمینه های مختلف شهری ورود داشته باشند و بتوانند با سیستم شورایی که همان کار و خرد جمعی است همکاری خوب و مناسبی داشته باشند.
  اعضای شورای شهر باید نسبت به مسئولیتی که بر عهده می گیرند، احساس وظیفه و مسئولیت کنند و کاری که از سوی مردم به آنان محول شده را با علاقه و عشق انجام دهند و با انگیزه بالا خود را درگیر مسائل شهر و خدمت به مردم مشهد کنند.
  اعضای شورای شهر باید بپذیرد که نماینده منتخب و خدمتگزار مردم است. لذا باید با دلسوزی و سعه صدر تمامی نقطه نظرات و درخواستهای مردم را بشنود و پاسخگویی شفاف و مستمر به آحاد شهروندان را داشته باشند. همچنین فن بیان و ارتباطات موثر داشته باشند، تا بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند.
  تمایلات حزبی و جناحی خود را در هیچ زمینه و موضوعی دخالت نداده زیرا شورا بعنوان نهادی محلی به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد.
  مشورت پایه شوراست: معنای لغوی “شورا” رایزنی و مشورت کردن است. از این رو شورا به معنای تجمعی است برای رایزنی، نظرسنجی، تصمیم گیری و در مواردی اجرا، نظارت و بازبینی است. مشورت برای نفع جمعی و خیرعمومی فضیلت شوراست. در جامعه­ای مدنی مردم به این آگاهی دست می یابند که نفع خودخواهانه یکایک آنان در این واقعیت نهفته است که قوانین را رعایت کنند و به هیچ وجه از آنها تخطی ننمایند. از این روی قانون در جامعه درج پیدا می کند ونهادینه می شود و تمامی افراد، خود، حافظ قانون می شوند. این امر جوهر مدنی بودن است، لذا جامعه مدنی و نهادهای مربوط به آن محل تجلی عقلانیت است.
  آینده شورا بدون مشارکت آحاد مردم، بدون شکل گیری صدها نهاد مشارکتی و داوطلبانه و غیر بوروکراتیک، بدون تجربه مدیریت مشارکتی، بدون برنامه­های جامع آگاه سازی عمومی و توانمندسازی مشارکتی و شورایی، راه به جایی نخواهد برد . در اینصورت سازمان بیمار دیگر به سازمان های موجود اضافه گردیده و ضربه ای سهمگین به ایمان مردم به شورا و مشارکت وارد می آید که اثر آن برای مدت مدیدی باقی می ماند .
  عضو شورای شهر بایستی سیاستها، تصمیمات و مصوبات را با خواسته ها و نیازهای اولویت دار شهروندان انطباق دهد و اهداف اداره شهر را بر اساس نیازهای مردم تنظیم نموده و برنامه مدونی برای هدایت شهر داشته باشند.
  اعضای شورای شهر می بایستی همواره در ایجاد ظرفیت های جدید برای حضور، مشارکت و همراهی شهروندان برنامه ریزی لازم را داشته و اهتمام ورزد.
  وجود فضای همدلانه و منسجم بین اعضای شوراها و تعامل سازنده با اجزای حکومت مرکزی
  اعضای شورای شهر باید مردم محور و فقر ستیز باشند، برای رفع تبعیض و بی عدالتی در مدیریت شهری برنامه عملی ارایه دهند، هم اکنون فاصله جنوب شهر با شمال شهر بسیار زیاد است و امکانات مناطق فقیرنشین و ثروتمندان شهر قابل مقایسه نیست.
  اعضای شورای اسلامی شهر باید اهل عمل باشند از شعارگرایی پرهیز کنند، شهامت و شجاعت لازم جهت اجرای طرح و برنامه های خود داشته باشند.
  کارآمدی و سلامت دو شاخصه اصلی کاندیدهای انتخابات شورا می باشد. اهمیت شاخص سلامت کمتر از کارآمدی نیست. کارآمدی یعنی اینکه فردی که می­آید داخل شورا با مسائل شهر، شهرداری و مدیریت شهری در چند بعد آن آشنا باشد و به آن اشراف داشته باشد. یک کاندیدا باید بداند که چه تصمیمات و مصوباتی باید ارائه و تصویب کند و چگونه بر عملکرد شهرداری و خدمات شهری نظارت کند.
  عضو شورای اسلامی شهر می بایست آگاهی و اطلاع لازم از قوانین، مقررات و رویه های قانونی را داشته باشد.
  در انتخاب اعضاء در هیات رئیسه، کمیسیون­های داخلی و مجامع بایستی شایسته سالاری و شایسته گزینی در دستورکار قرار گیرد.
  شورای شهر باید سیستم شهرداری را به مشارکت پذیری و نظارت پذیری عادت دهد.
  تعامل شورا با شهرداری مبتنی بر سهم خواهی و یا در نظر گرفتن منافع خاص افراد، گروه ها و جریانهایی در شورا نباشند.
  عملیاتی کردن فرایند نظارت گسترده شوراها در سطوح مختلف و امور مختلف شهری (هسته های نظارتی مردمی در کوچه ها، خیابان ها، محلات و مناطق چشم بینای شوراها در نظارت هستند).
  شورای اسلامی شهر باید بدنبال ایجاد حس همبستگی، همدلی، حس مشارکت و تعلق شهروندی ، مسئولیت پذیری، آگاهی به حقوق و تکالیف شهروندی در شهروندان باشد. که در این صورت از هزینه­های زیاد مدیریت شهری ناشی از عدم برخورد دلسوزانه و بی تفاوتی شهروندان کاسته می­گردد./ منیره حداد حسن آبادی

  (0)
 3. نام خود را وارد كنيد... می‌گه:

  کاندیدای شورای شهر باید از شهر و شهرداری تعاریف استاندارد داشته باشد
  ویژگی های مطلوب اعضای شورای شهر
  “بسیار بجاست که مردم بدانند هر کسى را انتخاب مى‌کنند، مسؤولیتهایى در مقابل این انتخاب بر دوش آنهاست؛ همچنان‌که اگر انتخابشان انتخاب خوبى باشد و ان‌شاءاللّه به‌وسیله‌ى آن شخصِ منتخب، کارهاى خوبى براى مردم و کشور انجام گیرد، ثوابها و اجرهایى هم به آنها منتقل مى‌شود.

  یاداشتی از داریوش مرادی

  به گزارش فیدوس: “بسیار بجاست که مردم بدانند هر کسى را انتخاب مى‌کنند، مسؤولیتهایى در مقابل این انتخاب بر دوش آنهاست؛ همچنان‌که اگر انتخابشان انتخاب خوبى باشد و ان‌شاءاللّه به‌وسیله‌ى آن شخصِ منتخب، کارهاى خوبى براى مردم و کشور انجام گیرد، ثوابها و اجرهایى هم به آنها منتقل مى‌شود. به همین علّت است که باید حقیقتاً دقّت کنند تا افراد دلسوز، متدیّن و کارآمدى را که متناسب با این کارند، انتخاب کنند؛ چون کارآمدى به حسب کارى که ما یک شخص را براى انجام آن در نظر مى‌گیریم، متفاوت است. کارآمدىِ این شورا با کار آمدىِ فلان شغل یا سِمَت دیگر تفاوت مى‌کند. مردم مى‌دانند که شوراهاى شهر و روستا براى چیست. پس کسى را که احساس مى‌کنند، فکر مى‌کنند، تشخیص مى‌دهند و احراز مى‌کنند، مناسب با این کار انتخاب کنند. البته دیانت او، تقواى او و دلسوزى او را حتماً تشخیص دهند. مردم نباید افرادى را که دلسوز، علاقه‌مند و متدیّن نیستند، به مراکز تصمیم‌گیریشان بفرستند؛ زیرا برایشان وزر و وبال درست خواهند کرد. این توصیه‌ى من به مردم است.”

  مقام معظم رهبری (۰۷ /۱۲ /۱۳۷۷)

  این روزها، مراسم و محافل عمومی شهرها، با مانور حضور نامزدهای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها همراه شده و چهره های مشهور و غیرمشهور، مجرب و غیرمجرب، توانمند و غیرتوانمند، از نفس افتاده ها و تازه نفس ها، شیفتگان خدمت و تشنگان قدرت، موجه ها و غیرموجه ها، داراها و ندارها، طایفه گراها و تخصص گراها، شورائیان و شورا ندیده ها، قلم بدست ها و سخنورها ، زبان بازها و خلاصه مشکل دارها و بی مشکل ها، از ریز و درشت وارد گود شده و با به کارگیری تازه ترین شگردها، در حال فعالیت و مانور های خاص انتخاباتی هستند.

  اما تردیدی نیست که کسی می تواند به لیاقت عضویت در شوراهای اسلامی و ترجیحاً در شورای اسلامی شهر نائل آید و مستمراً ایفاگر نقش های موثر و کارآمد باشد که در فرایند بروز عینی توانایی های نظری و عملی اش:

  ۱- با برخورداری از مدارک دانشگاهی معتبر و مرتبط و نیز با پشتوانه های اجرایی و مدیریتی و در راستای آنها با پیشینه مکتوب، شفاهی و یا عملیاتی در ارائه دیدگاهها، قادر به فهم مسلط اجرایی وظایف شهرداری ها باشد!

  ۲- شهر را از منظر ورود شهرداری به توسعه شهری به طور کامل بشناسد و تفاوت نگاه شهرداری به شهر را با سایر نگاه ها بداند، تا جایگاه نهاد مهم شهرداری را به نفع نگاه محدودش، مصادره نکند!

  ۳- از شهر و شهرداری و شهروند و شهروندی، تعاریف استاندارد داشته؛ قالب ها و محتواها را بشناسد و بداند که مقصد کجاست و با همین هدف یابی ها، مسیریابی را به درستی انجام دهد. همچنین ابزار مناسبی را در رسیدن به مقصد و وصول اهداف انتخاب و روشهای درست را نیز پیشه کرده و کارآمدان را با خود همراه کند.

  ۴- چشم انداز او به شهر و توسعه شهری، جهانی باشد و از طرحهای موفق ملی بعنوان الگوهای بومی استفاده کرده و تا جائیکه ممکن است در راستای شکوفائی استعدادهای بالقوه و احیای قابلیت های مهم بکوشد. در این راه از شرایط و امکانات اقلیمی، تاریخی، جمعیتی، قومیتی، جنسیتی، محیطی، درآمدی و فرهنگی بهره گیرد.

  ۵-تجربه یا تجارب موفق و یا طرحهای تجربه شده ای را با خود به شورای شهر بیاورد، نه آنکه بخواهد در شورای شهر به کسب تجربه بپردازد و مردمی را معطل ندانم کاری ها و فقدان های مهارتی خود کند. چرا که شورای شهر، آزمایشگاه و یا آرایشگاهی برای استاد شدن ناشی ها نیست، بلکه دقیقاً یک پارلمان کوچک محلی است که در عین حال، تصمیمات بزرگی به عهده اش سپرده شده و کارهای مهمی باید انجام دهد.

  ۶-بداند که عضویت در شورای شهر، برای دخالت عملی در وظایف اجرایی شهردار، کادر مدیریتی و کارکنان شهرداری و یا مانور رسانه ای عضو یا اعضای شورای شهر برای مصادره فردی نتایج حاصله از یک مجموعه تلاش جمعی نیست، بلکه عضویت در شورا، کمک به تصمیم و هدایت جمعی، ایجاد تفکر و تحقق اراده جمعی است.

  ۷-بتواند با اقتداربخشی به شهردار در جلسات ستادی شهرستان و استان، زمینه های برخورداری شهر را از بودجه ها و اعتبارات ملی و نیز افزایش اختیارات تفویض شده به شهردار را فراهم آورده و برای برخوردارکردن شهر از پروژه ها و طرحهای ملی و استانی، کاتالیزوری عمل کند.

  ۸-بجای خودمحوری و خودپردازی، دگرخواهی و دگرپردازی و شهرپردازی را در دستور کار قرار داده و به شدت از انتقام کشی، مطالبات مادی، مانورهای قدرت فردی، انحصارگرائی، تکروی، سوژه سازی برای مخالفان و رسانه ها، اختلاف اندازی، باندسازی، خط بازی، گروکشی و سلسله اتفاقاتی که در برخی شوراها در سه دوره گذشته، به دروغ و یا به درستی نقل شده، بپرهیزد!

  ۹-وعده های دروغ، بالابردن سطح انتظارات شهروندان، ارائه طرحهای فضائی، بازی با احساسات و آرزوهای مردم، دادن نشانی های غلط، تخریب رقبا، تحقیر عملکردهای گذشته و دادن شعارهای فراتر از اختیارات اعضای شورا نباید در نطق ها و مصاحبه ها و تیترهای تبلیغاتی اش باشد و شهروندان نیز باید بدانند که چنین افرادی، قصد دارند بنای بزرگی را با مصالح دروغ، طراحی و اجرا کنند که یقیناً چنین بار کجی به منزل نخواهد رسید.

  ۱۰-نباید از اعتبار دیگران خرج کند و قطعاً باید از خودش مایه بگذارد و در این رابطه باید نشان دهد که وامدار کسی نبوده و اعتبارش نیز قرضی و عاریتی نیست. همچنین در صورت ورود به شورا، عملکردش متاثر از ایماء و اشاره کسی نباشد. در کل با واسطه عمل نکرده و لابی گری های حزبی و جناحی نداشته باشد. اگر چه مشاوره پذیری، منافاتی با استقلال عمل ندارد.

  به هر حال باز هم باید متذکر شد کسی تردید ندارد که اصل استقبال و شور به صحنه آمدن نامزدها که مقدمه به صحنه کشاندن شهروندان نیز هست؛ امر بسیار مبارکی است.

  اتفاقاً یکی از مفاهیم و نشانه های بارز دمکراسی و انتخابات آزاد، به میدان آمدن همه توانمندان و تاثیرگذاران و ممانعت از ایجاد انحصار و انسداد در عرصه های انتخاباتی است .

  از این نظر، فراوانی نامزدها را می توان، شعبه ای از احساسات مثبت مردم در فضای مناسب انتخاباتی آزاد دانست که در ایران برگزار می شود؛ که خود خنثی کننده جو مسموم رسانه های استکباری است.

  فراوانی غیرمتداول نامزدهای جوراجور، افکار عمومی را دچار گیجی، تردید و سردرگمی خواهد کرد و با توجه به ترفندهای تاثیرگذار تبلیغاتی، همواره امکان انتخاب افراد غیراصلح وجود دارد و سپردن شورای اسلامی شهر به دست چنین افرادی، موجب توقف، کندی و کجروی ماشین توسعه شهری و استمرار عقب ماندگی خواهد شد.

  استدعای ما از بسیاری از افراد ناتوانی که این روزها خود را توانمند و کاربلد معرفی می کنند، این است که بی جهت احساس تکلیف و یا ادعای تکلیف نکنند و جوانمردانه بگذارند تا در فضاهای کم التهاب تری، مردم بتوانند از بین افراد صالح، افراد اصلح را برگزیده و شورای کارآمدتری را تجربه کنند و گرفتار انتخاب های سنتی و احساسی و تلقینی و تحمیلی و تشریفاتی نشوند.

  در پایان ضمن پوزش جدی از همه نامزدهای توانمند و کارآمدی که از مشاهیر و مفاخر شهرهای خویش محسوب می شوند و حضورشان در رقابتهای انتخاباتی موجب گرم شدن تنور انتخابات و دلگرمی قوی شهروندان شرکت کننده در پای صندوقهاست، باز هم تاکید می شود که معیار عضویت در شوراهای اسلامی شهرها نباید به تیپ، قیافه، لبخند، خانواده، خوشنامی، مدرک، شعار، حضور در محافل عمومی و خصوصی، مهمانی دادن، وعده، یارگیری های رفاقتی و طایفه ای و قومی و جناحی و غیره باشد، بلکه دقیقاً بایستی متاثر از برآوردهای مدیریتی در حوزه های تخصصی و تجربی و دیدگاهی باشد و از این نظر به تقلید از آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران باید با صراحت هر چه تمام تر دعا کنیم که خدایا، احساس تکلیف نابجا را از نامزدهای ناتوان بگیر!
  منبع: شوشان

  (0)
 4. نام خود را وارد كنيد... می‌گه:

  اساس اعلام وزارت کشور؛
  زنگ ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در شاهین‌شهر و میمه به صدا درآمد
  https://sedayejoya.ir/?p=22640

  (0)
ارسال نظر


7 − = سه


آخرین خبرها