توصیه مصباحی مقدم به دولت

2020-10-12
29 بازدید

توصیه مصباحی مقدم به دولت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: تا پایان فعالیت دولت کمتر از یک سال باقی است. نمی‌توان از دولت انتظار داشت که پروژه‌های بزرگ اقتصادی را شروع کند یا پروژه‌های ناتمام بزرگ را به سرانجام برساند. مهمترین رسالت دولت مدیریت بازار است. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام […]

توصیه مصباحی مقدم به دولت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: تا پایان فعالیت دولت کمتر از یک سال باقی است. نمی‌توان از دولت انتظار داشت که پروژه‌های بزرگ اقتصادی را شروع کند یا پروژه‌های ناتمام بزرگ را به سرانجام برساند. مهمترین رسالت دولت مدیریت بازار است. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: تا پایان فعالیت دولت دوازدهم کمتر از یک سال فرصت باقی است. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، نمی‌توان از دولت انتظار داشت که در این مدت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را شروع کند یا پروژه‌های ناتمام بزرگ را به سرانجام برساند. به نظر مهمترین رسالت دولت در چندماه پیش روی مدیریت بازار است. با توجه به بی‌ثباتی قیمت‌ها، مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها باید در فوریت اقدمات دولت باشد. برای مدیریت قیمت‌ها، باید بخشی از نقدینگی در دست مردم با اعمال سیاست‌های انقباضی، از جامعه جمع‌آوری و این نقدینگی به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود. برای کنترل قیمت‌ها همچنین تشدید نظارت‌ها ضروری است.