پیشخوان روزنامه ها – عناوین روزنامه های یکشنبه‌ ۲۰ مهر ۱۳۹۹

2020-10-11
35 بازدید

تجارت ۵.۷ میلیارد دلاری ایران در شهریور کارنامه تجارت خارجی کشور در شهریور ماه امسال با حدود ۱۱ میلیون تن به ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار رسید که صادرات در این ماه نسبت به مرداد از لحاظ ارزش بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است. چین با دو میلیون ۲۶۷ هزار تن و ارزش […]

تجارت ۵.۷ میلیارد دلاری ایران در شهریور
کارنامه تجارت خارجی کشور در شهریور ماه امسال با حدود ۱۱ میلیون تن به ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار رسید که صادرات در این ماه نسبت به مرداد از لحاظ ارزش بیش از ۲۴ درصد رشد داشته است. چین با دو میلیون ۲۶۷ هزار تن و ارزش ۶۶۹ میلیون دلار مقصد نخست، عراق با یک میلیون و ۴۱۵ هزار تن و به ارزش ۵۶۵ میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۲۱۵ هزار تن و به ارزش ۳۷۹ میلیون دلار، افغانستان با ۷۰۴ هزار تن و به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار و ترکیه با ۳۸۰ هزار تن و ارزش ۲۱۸ میلیون دلار به ترتیب مقاصد اصلی صادرات کالای ایرانی در شهریور ماه بودند. /
Hamshahriعناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز یکشنبه‌ ۲۰ مهر
عناوین اخبار روزنامه کیهان در روز یکشنبه‌ ۲۰ مهر
تسنیمعناوین اخبار روزنامه شرق در روز یکشنبه‌ ۲۰ مهرعناوین اخبار روزنامه جوان در روز یکشنبه‌ ۲۰ مهرعناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز یکشنبه‌ ۲۰ مهرعناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز یکشنبه‌ ۲۰ مهرعناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز یکشنبه‌ ۲۰ مهر
عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز یکشنبه‌ ۲۰ مهر