عناوین روزنامه های چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

2020-07-01
12 بازدید

ریاست جمهوری: تلاش‌های کیهان علیه دولت براندازانه است دفتر رییس جمهور پیرو طرح برخی مطالب و «ادعا‌های سست، مغرضانه، خلاف عدالت و واقعیت» نسبت به دولت، همچنین انتساب برخی «اتهامات ناروا» در ستون سرمقاله روزنامه کیهان مورخ هشتم تیرماه ۱۳۹۹، جوابیه‌ای منتشر کرد. در بخشی از این جوابیه آمده است: حجم تلاش‌های براندازانه کیهان علیه […]

ریاست جمهوری: تلاش‌های کیهان علیه دولت براندازانه است
دفتر رییس جمهور پیرو طرح برخی مطالب و «ادعا‌های سست، مغرضانه، خلاف عدالت و واقعیت» نسبت به دولت، همچنین انتساب برخی «اتهامات ناروا» در ستون سرمقاله روزنامه کیهان مورخ هشتم تیرماه ۱۳۹۹، جوابیه‌ای منتشر کرد. در بخشی از این جوابیه آمده است: حجم تلاش‌های براندازانه کیهان علیه دولت به حدی است که گویا در پوشش دفاع از نظام و رهبری به‌دنبال انتقام از مردمی است که به دولتی مخالف منویات جریان مورد نظرش رای داده‌اند. طرح حاکمیت دوگانه و جداسازی دولت از نظام همان دام خطرناکی است همیشه در آن گرفتار بوده‌اید. غافل از آن که تجربه شورش‌سازی‌ها در سال‌های اخیر بار دیگر نشان داده، عبور از دولت و عبور از نظام از یک جنس است و نادیده گرفتن خدمات دولت نه‌ تنها خلاف مروت که خلاف مصلحت نظام و سیاست راهبردی و اعلام شده مقام معظم رهبری هم هست و به همین علت، بر خلاف رویه‌ی کیهان و امثال کیهان، ایشان تاکنون از همه دولت‌های کشور تا روز پایان مسئولیت قانونی خود حمایت کرده‌اند.
Shargh
عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز چهارشنبه ۱۱ تیر
عناوین اخبار روزنامه ایران در روز چهارشنبه ۱۱ تیر

عناوین اخبار روزنامه جوان در روز چهارشنبه ۱۱ تیر

عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز چهارشنبه ۱۱ تیر

 

عناوین اخبار روزنامه آسیا در روز چهارشنبه ۱۱ تیر

 

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز چهارشنبه ۱۱ تیر

عناوین اخبار روزنامه ابتکار در روز چهارشنبه ۱۱ تیر

 

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۱۱ تیر