کد خبر: 82295 | زمان مخابره: ۱۴:۵۹:۱۴ - شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 86 views | |

نقد فرماندار بر عدم سازگاری شاخصهای توزیع اعتبارات با واقعیتهای شهرستان 

۹۸۵۳۳۳۳

نقد فرماندار بر عدم سازگاری شاخصهای توزیع اعتبارات با واقعیتهای شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه؛ جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان با دستورکارتوزیع اعتبارات عمرانی سالجاری با حضور نماینده مجلس ، مسئولین و مدیران ادارات و ارگان های شهرستان و نماینده سازمان مدیریت برنامه ریزی استان به ریاست فرماندار تشکیل شد.

دراین جلسه اسفندیار تاجمیری فرماندارشهرستان با اشاره به اهمیت کمیته برنامه ریزی و تمهید مقدمات بخشی از نیازهای اعتباری دستگاه ها برای یکسال فعالیت عمرانی و زیربنایی ، تحلیلی از وضعیت موقعیت استان و شهرستان در برخورداری از اعتبارات دولتی ارائه و اظهارداشت موقعیت بسیاری از شاخص های مربوط به توزیع اعتبارات توازن منطقه ای با واقعیت های شهرستان سازگار نیست و ضرورت دارد تجدیدنظر لازم در این زمینه با پیگیری مسئولین شهرستان انجام شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان در همین راستا اظهار امیدواری کرد با تغییرات اساسی در نظام بودجه ریزی دولتی و اجرای برنامه توسعه منطقه ای و نهایی شدن اسناد توسعه شهرستان ها ، زمینه تحقق عدالت بیشتر در توزیع اعتبارات فراهم شود

فرماندار و رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان از افزایش ۸۳درصدی اعتبار ابلاغی کمیته برنامه ریزی شهرستان در سالجاری خبر داد و در عین حال اظهارداشت بدلیل قرار داشتن غالب این افزایش  در حوزه اعتبارات متوازن متأسفانه با توجه به  وضعیت شاخص های مربوط به توزیع اعتبارات توازن منطقه ای امکان تزریق اعتبار از این محل برای بسیاری از بخش ها و نیازمندی های شهرستان وجود ندارد لذا مدیران می بایست نسبت به استفاده از اعتبارات ملی دستگاه مربوطه اهتمام داشته باشند.

در این جلسه جناب آقای حاجی نماینده شهرستان های برخوار و شاهین شهر و میمه و عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان نیز در توضیحاتی خواستار توجه و پیگیری مسئولین در زمینه جذب اعتبارات مورد نیاز شهرستان و استفاد از ظرفیت های قانونی از جمله قانون و آئین نامه برنامه ششم ، احکام دائمی برنامه های توسعه و قانون بودجه سالجاری شد و آمادگی خود برای کمک و مساعدت در این زمینه به مدیریت شهرستان اعلام نمود، همچنین آقای صالحی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به ارائه الزامات توزیع اعتبار شهرستان و ضوابط اجرایی آن اقدام و طرح ها و درخواست های اعضای کمیته  موردبررسی و رسیدگی قرار گرفت و به تصویب رسید .

در این جلسه مبلغ سی و سه میلیارد و ششصد میلیون تومان بین۴۱ دستگاه اجرایی شهرستان توزیع گردید که پس از تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت برنامه ریزی استان واعلام میزان تخصیص اعتبارات عملیاتی خواهد شد .ارسال نظر


1 + پنج =


آخرین خبرها