کد خبر: 81919 | زمان مخابره: ۶:۱۹:۱۸ - یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 70 views | |

عناوین روزنامه های یکشنبه‌ ۹ تیر ۱۳۹۸

کارتر: ترامپ انتخابات را باخته‌است
جیمی کارتر، رییس‌جمهور پیشین آمریکا خواستار تحقیقاتی کامل درباره‌ی نقش روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۲۰۱۶ آمریکا شد. کارتر گفته که اگر این تحقیقات انجام شود، مشخص خواهد شد که در حقیقت ترامپ انتخابات را باخته‌است. کارتر گفته: ترامپ به عنوان رییس‌جمهور مشروعیت ندارد. او انتخابات را باخته و با مداخله‌ی مسکو به کاخ سفید رسیده‌است

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 آفتاب اقتصادی ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 آفتاب یزد ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 ابرار ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 ابرار اقتصادی ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 ابتکار ، یکشنبه‌ ۹ تیر

 

 

 اخبار صنعت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 اسکناس ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 افکار ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 اطلاعات ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 تجارت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 ثروت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 جام جم ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 جهان صنعت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 جوان ، یکشنبه‌ ۹ تیر

 

 

 حمایت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 خراسان ، یکشنبه‌ ۹ تیر

 

 

 دنیای اقتصاد ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 رسالت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 روزان ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه روزان در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 رویش ملت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 ستاره صبح ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 سیاست روز ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 شرق ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 صبا ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 صدای اصلاحات ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 عصرآزادی ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 عصر ایرانیان ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 فرهیختگان ، یکشنبه‌ ۹ تیر

 

 

 فرصت امروز ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 قدس ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 کسب و کار ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 کیهان ، یکشنبه‌ ۹ تیر

 

 

 گسترش صمت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 مردم سالاری ، یکشنبه‌ ۹ تیر

 

 

 مستقل ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 نصف جهان ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 وطن امروز ، یکشنبه‌ ۹ تیر

 هدف و اقتصاد ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 هفت صبح ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 همدلی ، یکشنبه‌ ۹ تیر

 

 

 همشهری ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 ابرار ورزشى ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 پیروزی ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 خبر ورزشی ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 

 

 شوت ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 هدف ، یکشنبه‌ ۹ تیر

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز یکشنبه‌ ۹ تیر :

 ارسال نظر


شش − 3 =


آخرین خبرها