کد خبر: 81842 | زمان مخابره: ۶:۱۰:۵۶ - چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 87 views | |

عناوین روزنامه های چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

کنایه توئیتری عطاءالله مهاجرانی به ترامپ بعد از تحریم ظریف

عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در توئیتی نوشت: پریشانی ترامپ؟! ١- خروج از برجام و همزمان انتقاد از ایران که چرا به برجام پای بند نیست.٢- اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی دولتی، و اکنون تحریم فرماندهان سپاه٣- اعلام و پافشاری بر مذاکره بدون قید و شرط، اکنون تحریم ظریف. روانشناسان دانشگاه جان هاپکینز، می‌گویند پریشان حال است.AsreIranian

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 آفتاب اقتصادی ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 آفتاب یزد ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 ابرار ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 ابرار اقتصادی ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 ابتکار ، چهارشنبه ۵ تیر

 اخبار صنعت ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 اسکناس ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 افکار ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 اطلاعات ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 تجارت ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 ثروت ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 جام جم ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 جهان صنعت ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 جوان ، چهارشنبه ۵ تیر

 جمهوری اسلامی ، چهارشنبه ۵ تیر

 حمایت ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 خراسان ، چهارشنبه ۵ تیر

 دنیای اقتصاد ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 رسالت ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 رویش ملت ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 ستاره صبح ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 سیاست روز ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 شرق ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 شروع ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 صبا ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 صدای اصلاحات ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 عصرآزادی ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 عصر ایرانیان ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 فرهیختگان ، چهارشنبه ۵ تیر

 فرصت امروز ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 قدس ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 کیهان ، چهارشنبه ۵ تیر

 گسترش صمت ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 مردم سالاری ، چهارشنبه ۵ تیر

 مستقل ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 نصف جهان ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 وطن امروز ، چهارشنبه ۵ تیر

 هدف و اقتصاد ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 هفت صبح ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 همدلی ، چهارشنبه ۵ تیر

 همشهری ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز چهارشنبه ۵ تیر :

 ابرار ورزشى ، چهارشنبه ۵ تیر

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز چهارشنبه ۵ تیر :ارسال نظر


+ 7 = ده


آخرین خبرها