کد خبر: 81748 | زمان مخابره: ۱۷:۳۲:۰۵ - شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۶ نظر | دفعات مشاهده : 530 views | |

محمد تقی معینیان – نتیجه گیری(قسمت چهارم)پایانی

download
الف) مخالفت با طرح تجزیه استان
متاسفانه انحصار طلبی ، تمرکز گرایی ، غرورهای کاذب ، تنگ نظری ها ، و بروکراسی شدید اداری مسئولین استان اصفهان طی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، شرایطی را در مدیریت سیاسی و اجرایی استان به وجود آورده است که از یک طرف ، مسئولین و مردم کلیه شهرستان های تابعه استان را دلسرد ، خسته و شدیداً بی انگیزه کرده است و همه مترصد فرصت هستند که به نحوی سفره خود را از سفره اصفهانی ها جدا کننده و از طرفی دیگر شرایط مدیریت ضعیف در سطح کلان کشور و استان ، فرصتی طلایی برای عرض اندام تجزیه طلبان استان فراهم آورده است و در کنار این اختلافات داخلی استان ، تحریکات شیطانی استان های رقیب هم جهت تجزیه استان اصفهان و کاهش قدرت سیاسی ، اقتصادی و مدیریت اصفهان و اصفهانی ها در مدیریت کلان کشور بی تاثیر نبوده و نمی باشد.
با انتصاب آقای دکتر رضائی ، استاندارد محجوب ، مردمی و بی ادعای استان ، فرصت طلبان شرایط را برای تجزیه طلبی استان مناسب دیده اند و کوس تجزیه طلبی و از هم گسیختگی استان پهناور و استراتژیک اصفهان را به صدا در آورده اند.
حال چه باید کرد؟ به نظر حقیر فعلا مسئولین بخش میمه باید به دور از اختلافات ایجاد شده ، فقط به فکر استفاده حداکثری از شرایط به وجود آمده به نفع ارتقاء بخش میمه به شهرستان و یافتن راه های اصولی رشد و توسعه بخش میمه باشند و در حد توان با طرح تجزیه استان مخالفت کنند و در پی یافتن راهکارهای اصولی برای کاهش تمرکرگرائی ، کاهش بروکراسی اداری ، حذف نیروهای فرصت طلب در مدیریت کلان استان به ویژه درمرکزسیاسی استان باشند و با انتقال دیدگاه های خود به مسئولین عالی رتبه استان به ویژه استاندارد محترم ، وی را در پیشبرد اهداف کلان مدیریتی و سیاسی استان یاری نمایند.
ب) در صورت تجزیه استان چه باید کرد
در صورتی که تجزیه طلبان موفق به تجزیه استان شوند ، در این شرایط وانفسا ما ساکنین میمه چه باید بکنیم؟ باید به سمت کدام استان متمایل شویم؟ استان اصفهان شمالی یا استان اصفهان جنوبی؟
حقیر مدت ۴ سال به عنوان رئیس اداره محیط زیست کاشان در این شهر ساکن و با مردم و مسئولین شهر کاشان حشر و نشر داشتم . مدت ۱۱ سال نیز در اداره کل محیط زیست اصفهان مشغول خدمت بودم و مدت بیش از ۳۰ سال است که ساکن شهر اصفهان هستم و در این مدت با مردم و مسئولین استان و شهر اصفهان حشر و نشر دارم.
حقیر اکثر قریب به اتفاق مردم و مسئولین شهر کاشان را افرادی متدین ، سرزنده و شاداب ، سخت کوش ، مهربان و خوش مشرب ، افتاده و سر به زیر ، فروتن ، بخشنده و با گذشت ، دارای زبانی گرم و صمیمی ، آینده نگر ، اهل تعامل و گذشت ، دارای روحیه شدید تعاون و همکاری ، صلح دوست و آشتی خو ، مهمان نواز ، دارای احساس شدید امنیت و اطمینان به آینده ، در دوستی ثابت قدم ، در برابر گرفتاری ها و مشکلات صبور ، نوع دوست و خیرخواه یافته ام اما در کمال تاسف باید عرض کنم اکثر قریب به اتفاق اصفهانی ها به ویژه مسئولین و کارکنان ادارات و دوایر دولتی ، شرکت های بخش خصوصی ، تجار و کسبه و غیره را دقیقاً دارای ویژگی های فردی و اجتماعی برعکس کاشانی ها یافته ام. (مردمانی افراط گرا ، دارای زبانی گزنده و توأم با زخم زبان ، دارای غرور بی جا و دارای دیدگاه های تحقیرآمیز نسبت به ساکنین شهرستان ها و روستاهای تابعه ، سهل انگار ، تنگ نظر ، بی گذشت ، مغرور و متکبرو در مدیریت شدیداً تمرکز گرا و تمامیت خواه و حامی شدید بروکراسی اداری ، آن هم متمرکز در مرکز استان (شهر اصفهان) بی توجه به مشکلات و دردهای نهان و پنهان ساکنین شهرستان های تابعه و در یک کلام (ورپچی) یافته ام.
متاسفانه همین ویژگی های فردی و دیدگاه های اجتماعی و مدیریتی در مرکز استان باعث گردیده که طی بیش از چهار دهه مدیریت کلان استان شدیداً به سمت تمرکز گرایی ، خودبزرگ بینی ، خود محوری و بروکراسی اداری و سرگردانی مدیریتی در مرکز استان و شهرستان های تابعه پیش برود و توسعه متوازن مرکز استان ( شهر اصفهان) با شهرستان های تابعه ، به ویژه ، شهرهای کوچک و دور دست را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد. (۱)
خوشبختانه دلایل واشتراکات زیادی وجود دارد که برتری کاشانی ها نسبت به اصفهانی هار ا برای پیوند بخش میمه با کاشانی ها پیشنهاد می دهد. از جمله اشتراکات فرهنگی ، قومی ، جغرافیایی ، بخش میمه با شهر کاشان در سطح وسیع و گسترده ای وجود دارد . طبیعت یکسان بخش میمه و شهرستان کاشان ، سبب همگونی معیشت و زندگی مردم این مناطق شده و بهم پیوستگی های خانوادگی نیز اشتراکات و تعلقات مردم این خطه از ایران اسلامی را افزایش داده است در حال حاضر بین اهالی شهر کاشان و توابع با شهر میمه و توابع اشتراکات قومی و خانوادگی فراوانی وجود دارد. در صورت الحاق بخش میمه به استان اصفهان شمالی و ایجاد شهرستان میمه ، برنامه ریزی های کاری برای مسئولان در این شهرستان تازه تاسیس که نیاز شدید به حمایت های مالی و سیاسی مسئولین عالی رتبه دارد. سهل تر و روند توسعه منطقه میمه با روحیه ای که حقیر از نوع دوستی ، خیرخواهی و تعامل و همکاری مسئولین و مردم شریف کاشان سراغ دارم ، شدت خواهد گرفت.
باید توجه داشت که بخش محروم میمه نیازمند مکملی قوی برای پیشرفت و توسعه است که با دیدگاه های تنگ نظرانه و تمامیت خواه مسئولین استان اصفهان ، این هدف یقیناً تحقق نخواهد یافت. با الحاق بخش میمه به استان اصفهان شمالی ، رقابتی سازنده بین شهرستان های استان جدید التاسیس به وجود خواهد آمد که نقشی مهم در توسعه این استان و توابع آن خواهد داشت ، با ویژگی های شخصیتی ، اجتماعی ، فرهنگی و کنش های رفتاری که از کاشانی ها سراغ داریم ، نیروی انسانی تحصیل کرده توانمند بخش میمه با مدیریت خود می توانند نقش مهمی در توسعه استان جدید و شهرستان میمه در آینده داشته باشند و شرایط به نحوی پیش رود که تحصیل کردگان میمه ای بتوانند تا سطح عالی ترین مقامات دولتی استان (حتی استاندار) پیش روند.
سوابق تاریخی شهر و بخش میمه حکایت از آن دارد که رشد و توسعه بخش و شهر میمه ( حتی ارتقاء روستای میمه به شهر، و روستای میمه و توابع به بخش) در زمانی رخ داده که منطقه میمه تابع شهر کاشان بوده و ارتقاء روستای میمه به شهر و بخش و تاسیس اکثر ادارات و نهادهای دولتی شهر میمه ، نتیجه تعامل و همکاری ،نوع دوستی و دیدگاه های خیرخواهانه مسئولین کاشانی نسبت به شهر میمه بوده است.
(روستای میمه و توابع در سال ۱۳۱۶ به بخش، و شهر میمه در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۳۵ هجری شمسی از روستا به شهر تبدیل شده و در سال ۱۳۳۶ بخش میمه از شهر کاشان جدا و به شهر اصفهان پیوسته است). متاسفانه ازسال ۱۳۳۶تاکنون مدت ۶۳سال است که بخش میمه از شهرستان کاشان منفک و به شهر اصفهان پیوسته است. در این مدت جزء عقب گرد و رکود و رشد جمعیت منفی به واسطه بی کاری و مهاجرت اهالی ، کاهش و روکود شدید سرمایه گذاری ، وابستگی اداری و مدیریتی به شهر تازه تاسیس شاهین شهر و شهر اصفهان ، بیکاری شدید ، رکود اقتصادی ، سرگردانی مدیریتی ، افزایش اعتیاد ، رشد روزافزون فقر و تنگدستی ساکنین ، بی حرمتی و تحقیر شهروندان توسط مسئولین استان و تبدیل منطقه( آباد ، فعال و پویای میمه) به منطقه ای محروم و توسعه نیافته در کل استان ، نتیجه دیگری حاصل نگردیده است. رجوع به اسناد و سوابق تاریخی سند گویایی است بر تظلم استان اصفهان طی حدود ۶ دهه به بخش فلک زده میمه ، ( در یک کلام باید گفت رشد و توسعه بخش میمه در کنار استان اصفهان ، آرزویی عبث و دست نیافتنی است) اگر ساکنین بخش میمه خواهان رشد و توسعه متوازن در کلیه امور هستند. با الحاق به استان اصفهان شمالی و انتزاع از استان اصفهان فعلی و شهرستان تازه تاسیس شاهین شهر ، این انتظارات محقق خواهد شد واِلا اگر ۶ دهه دیگر هم سرنوشت رشد و پیشرفت این بخش به مسئولین استان اصفهان سپرده شود ، جز نکبت ، فقر ، تنگدستی ، افزایش محدودیت ها و رشد روزافزون فقر ، بیکاری ، و انواع و اقسام مشکلات و دردهای لاعلاج سیاسی ، مدیریتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و مذهبی چیز دیگری عاید ساکنین بخش نخواهد شد. به قول دوستی شوخ طبع ( پیشرفت و رشد و توسعه در کنار اصفهانی های خسیس ، تنگ نظر و خناس ، بیشتر به جوک شبیه است تا واقعیت!!)
تنها نگرانی در پیوستن بخش میمه به استان اصفهان شمالی ، بعد مسافت و وضعیت نامناسب راه های دسترسی اهالی بخش میمه به مرکز استان (شهر کاشان ) است که این نگرانی هم با ارتقاء بخش میمه به فرمانداری یا فرمانداری ویژه و کاهش تصدی گری و تمرکز گرایی و بروکراسی اداری با برون سپاری اختیارات اداری به ادارت و نهادهای دولتی به شهرستان های تابعه استان ، می توان این نگرانی را تا حد زیادی مرتفع نمود.حقیرمطمئن هستم که این معضل هم باتدبیروهمکاری مسئولین کاشان مرتفع خواهد شدوجای هیچ نگرانی نیست
زیر نویس (۱)درشهر اصفهان با اعتبارات استان پلی بطول ۵کیلومتر وعرض ۴۰ متر بصورت اتوبان احداث می شود اما برای ایجاد یک سوراخ در زیر جاده کمربندی شهر میمه که تاکنون جان چند شهروند میمه مظلوم را گرفته اعتبار نیست.

محمد تقی معینیان
۱۶ ديدگاه مطلب براي " محمد تقی معینیان – نتیجه گیری(قسمت چهارم)پایانی " ارسال شده است.

 1. علی می‌گه:

  با سلام و احترام
  ضمن تقدیر و تشکر از بیانات و استدلالهای قانع کننده و تاریخی و مستدل همشهری و پژوشگر دلسوز مان جناب اقای معینیان
  لازم به ذکر است که بنده و خیلی از همشهریان دیگر خارج از منطقه دیدگاه مرکز استان نشینان به کل بخش میمه مشتمل بر شهرهای میمه و وزوان و …به عنوان یک ده و روستای دورافتاده یافته ایم و رشد و توسعه یافتگی و پیشرفت در استان اصفهان دقیقا با میزان فاصله و دوری و نزدیکی با شهر اصفهان رابطه مستقیم و شدیدی داشته و دارد نمونه ان شهرهای جدید در حال رشدی همانند شاهین شهر و فولاد شهر و بهارستان و خمینی شهر و … در مقابل افول و عقب گرد شهرهای قدیمی و تاریخی همانند میمه و نائین و اردستان در فاصله دوردست مرکز استان بوده است.
  قطعا با چنین دیدگاه تمرکز گرایانه ای نمی توان اینده بهتر از وضعیت فعلی را برای شهر و منطقه میمه متصور نمود؟
  توضیحات مستدل جناب اقای معینیان لااقل بنده حقیر را به عنوان یکی از مخالفین الحاق منطقه میمه به عنوان یک شهرستان و فرمانداری ویژه به استان اصفهان شمالی به مرکزیت کاشان قانع نمود که اگر در امتداد مسیر دوبانده میمه به جوشقان این مسیر همانند اتوبان قمصر به کاشان بخش میمه را به مرکز استان جدید یعنی کاشان متصل و مرتبط نماید حتما منطقه میمه را به لحاظ رشد و پیشرفت نسبت به وضعیت فعلی دگرگون خواهد نمود چراکه دیدگاه کاشانی ها نسبت به منطقه میمه به عنوان همسایه قدیمی و تاریخی و فرهنگی نسبت به دیدگاه مرکز استان نشینان نسبت به منطقه میمه به عنوان یک روستا و ده دورافتاده
  جایگزین و موثر ترخواهیم داشت و این مهم را انهایی که با مدیران کاشانی و اصفهانی از نزدیک کار کرده اند به خوبی تجربه نموده اند وانگهی تابعیت نهادهای اداری یک شهرستان به استان کوچکتر مانع استفاده مردم ان شهرستان از امکانات رفاهی و اجتماعی استان بزرگتر همجوار نخواهد شد همانند مردم و ساکنین شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری که زمانی تابع استان اصفهان بودند اما بعدها مستقل شدند به لحاظ تقسمیات کشوری و اداری اما مردم این شهرستان و استان به لحاظ استفاده از امکانات شهری اصفهان شاید به جرات بتوان گفت از خیلی از مردم شهرستانهای دوردست استان اصفهان بهره و استفاده بیشتری در این خصوص نموده اند.

  (0)
  • رضا می‌گه:

   دوستان عزیز
   چرا یکطرفه قضاوت میکنید
   این که میمه بخواهد امکانات شهری خود را با کلانشهر اصفهان مقایسه کند، اصلا انصاف نیست!
   اگر ما مشکلات داریم، باید خودمان مرتفع کنیم.
   آیا میدانستید که شهرهای خوزستان مثل باغملک با جمعیت بیشتر، بسیار عقب افتاده هستند؟
   لطفا متون قبلی اقای معینیان را بازخوانی کنید، در تمام آنها تاکید شده که کاشانی ها بسیار اهل لابی گری هستند و برای مرکز استان شدن از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند!
   در این مواقع نباید احساسی برخود کنیم.

   (0)
 2. دوست شما می‌گه:

  افرین حاج محمدتقی جان رحمت به پدر و شیر مادرتان حلال که با شهامت حرف دل و قلب ما میمه ها را بدون هیچگونه ملاحظه های اجتماعی و فردی بیان نمودید-درود –

  (0)
 3. ناشناس می‌گه:

  درشهر اصفهان با اعتبارات استان (پلی بطول ۵کیلومتر وعرض ۴۰ متر بصورت اتوبان احداث می شود )اما برای ایجاد یک سوراخ در زیر جاده کمربندی شهر میمه که تاکنون جان چند شهروند میمه ای مظلوم را گرفته اعتبار وجود ندارد واقعا همین است از سخاوت اصفهانی جماعت بیش ازاین انتظار نیست

  (0)
 4. احمد همکلاسی برادر شما می‌گه:

  آقای معینیان احسنت چه زیبا وروان وشیوا واقیعتهاودردهای کهنه بخش میمه رامی نویسید خدا رحمت کند مرحوم برادر شما را که اینگونه به شما شهامت آموخته واقعا آن مرحوم درشهامت بی نظیر بود خدا بیامرز دش

  (0)
 5. میمه ای می‌گه:

  با سلام و تشکر از بیانات جناب معینیان
  حتما وقت آن رسیده که مردم مظلوم و حق طلب منطقه کهن میمه و توابع به آنچه که لیاقت دارن برسند و نه اینکه در یوغ اصفهانی جماعت که جز غرور و بی تفاوتی چیزی برامون نداشتن در بیایم و به شهر کاشان و مردم باصفاش و پتانسیل پیشرفت بپیوندیم .اگه واقعا مسولین منطقه مون یکم لااقل فکر مردم باشند .

  (0)
 6. مجتبی معینیان می‌گه:

  سلام علیکم
  قریب بیست سال است که با مردمان خوش سیرت کاشان حشر و نشر داشته وبا ایشان زندگی می کنم.
  با کلیه ویزگی هایی که حاج آقا معینیان درمورد کاشانی ها برشمردند موافقم.هرچند دیدگاه ایشان در مورد اصفهانی ها باید تعدیل شود.
  تعامل و کارکردن با کاشی ها به خاطر بلند نظری ایشان ساده است و اینکه منطقه میمه را از لحاظ فرهنگی از خود می دانند.
  از لحاظ دسترسی به کاشان به گمان بنده معضل به اصطلاح چپ بودن جاده یک فرصت است نه یک تهدید. فرصتی که می توان با استفاده از آن ادارات دولتی لازم را در میمه مستقر و یا ارتقا داد. مشکلی که خود کاشی ها از نظر مسافت با مرکز اصفهان داشته و قطعا آن را درک می کنند.
  رفاقت آقای حاجی و آقای ساداتی نژاد (گذشته از یکسان بودن اندیشه سیاسی ایشان)می تواند به این امر کمک کند.
  کاشانی ها حتی به جدایی شهرستان آران و بیدگل برای اینکه خودشان هم پیشرفت کنند کمک کردند. و مقدمات ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در آران را هم فراهم نموده اند با ایجاد یک شعبه از دانشگاه علوم پزشکی کاشان در آران.
  کاشان شاید هوای گرم و آبی تلخ و شور داشته باشد اما در همین آب و هوا مردمان شریفش زندگی را برای خود شیرین و غنی کرده اند.
  با کاشی ها بودن به نفع میمه است.
  والسلام

  (0)
 7. حسین می‌گه:

  ضمن تقدیر و تشکر از توضیحات مثبت و سازنده جناب اقای حاج محمد تقی معینیان به عنوان یکی از نخبگان فرهنگی و اجتماعی شهر و بخش میمه که به حق با نگارش دو کتاب ماندگار ارزشمند تاریخی و فرهنگی و ادبی در خصوص شهر و بخش میمه خدمت و یادگار و اثری ماندگار در خصوص هویت و تاریخ این شهر و منطقه به یادگار گذاشتند و الحق که تاریخ و ادبیات این منطقه را محفوظ و پاس داشتند. از شورای شهر میمه خواهشمندیم در خصوص جلسات مهم تصمیم گیری و مشورت با معتمدین و بزرگان شهر میمه حتما از جناب استاد محمد تقی معینیان دعوت به عمل اورده شود.
  در خصوص پیگیری و حمایت و قاطعیت و پر کردن طومار در خصوص الحاق شهر و منطقه میمه به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین بخش استان اصفهان به استان جدید در هر دو صورت برد با منطقه ما خواهد بود و مهم این است که مردم و مسولین منطقه با اگاهی و واقع بینی و اتحاد تمام بدین نکته واقف گردند که ما در این خصوص به خاطر بی توجهی ها و پسرفت ها یی که در طی سالیان گذشته نسبت به مناطق هم ردیف خودمان داشته ایم اصطلاحا می بایست از کاشانی ها هم مسر و جدی تر باشیم چراکه
  حرکت رو به جلو در این خصوص یا اصفهانی را وادار به دادن امتیازاتی به منطقه تاریخی و فرهنگی میمه خواهد نمود و یا در استان جدید التاسیس با داشتن شش یا هفت شهرستان و ۲۴ شهر
  رشد و پیشرفت به مراتب راحت تر و دست یافتنی تر از استان اصفهان فعلی با بیست و چند شهرستان و بیش از ۱۰۴ شهر خواهد بود. به قول جناب اقای معینیان تلاش و کوشش در این خصوص در هر دو صورت به نفع منطقه میمه و فاصله گرفتن از وضعیت
  دهستان مورچه خورت شدن فعلی مان خواهد بود

  (0)
 8. همشهریان می‌گه:

  این نکته مهم تاریخی که شهر و منطقه تمامی نهادهای اداری و سازمانی اش اعم از شهرداری و بخشداری و ادارات را در شهرستان کاشان بدست اورد اما از ان زمان تابحال رشد و پیشرفت پیشکشمان نهادها و ادارات فعلی مان را هم در شاهین شهر نوظهور و خوزستانی نشین از دست دادیم مثل اداره راه و ترابری میمه که این روزها به راهدارخانه ای همانند راهداخانه قرقچی تقلیل یافت
  طومار مردمی شهر و بخش میمه و اگاه نمودن مسولین و مردم شهرهای بخش میمه و هم اندیشی و مشورت با مسولین و نماینده کاشان در خصوص الحاق منطقه میمه به عنوان شهرستان جدید به استان اصفهان شمالی لازم و ضروری می باشد

  (0)
 9. 1_5 می‌گه:

  این راهکار و پیگیری الحاق منطقه میمه به استان جدید کاشان انقدر حساب شده و پر خیر و برکت خواهد بود که در همین رابطه می توان با خواسته دیرین مردم شهرهای جوشقان و کامو و جوشقان به منطقه و شهرستان میمه از یک طرف و استقلال و منفک شدن یکی از شهرهای منطقه که با مرکز بخش مشکلات و اختلافات عدیده داشته و دارد در پروسه باقی ماندن ان شهر در شهرستان شاهین شهر و استان اصفهان پیگیری بعمل اورده شود.

  (0)
 10. محمد می‌گه:

  در اولین گام باید ستاد مردمی توسعه بخش میمه با عضویت صاحب نظران و دلسوزان بخش اعلام موجودیت کند و اهداف خود را روی این موضوع متمرکز کند.باید سریعاً طرح ارتقاء بخش میمه به شهرستان به همراه پیش شرط ها آماده گردد.

  (0)
 11. والتر وایت می‌گه:

  نویسنده همین مقدار که به اصفهان چپ نگریسته، برای کاشان به راست راهنما زده است.
  برای نویسنده که از تجربیات شخصی خود می گوید؛ یادآوری میکنم که در زمان تاسیس استان قم، کاشانی ها از پیوستن به آن خودداری کردند چرا که “قم حالا که مرکز شده همه چیز را برای خود می خواهد” و چرا این استدلال را میمه در استان جدید نکند؟!
  ضمنا تکیه بر داشتن ریشه فرهنگی مشترک و همسایگی در مقابل واقعیات بزرگی همچون جمعیت کم و البته منفعل(بخوانید بی بخار) بودن مسئولین میمه ای خیلی نکته ی برجسته ای نیست چرا که ما هم آستانه ی اصفهان بودیم اما کاشان و گلپایگان و شهرضا از ما سرتر بوده و هستند!
  بنده احساس میکنم نویسنده مامور شده است تا حرف های عده ای را که نمی توانند موضع خود را مستقیم اعلام کنند بنویسد.

  (0)
 12. شهروند می‌گه:

  همشهریان عزیز
  باتوجه به شناختی که بنده از آقای معینیان دارم، اصلا انتظار نداشتم که چنین شتاب زده و البته با بکارگیری الفاظ عوامانه به تحلیل چنین موضوع مهمی بپردازد.
  یادمان باشد که هرچند کاشان و میمه به ظاهر در نقشه کنار هم هستند ولی هیچگاه در طول تاریخ مسیر ارتباطی مهمی بین آنها نبوده است. تا قبل از ساخت آزاد راه اصفهان-تهران و عیور آن از کاشان، میمه دروازه اصفهان قلمداد میشد و البته هنوز هم هست. این ویژگی سبب شده که تعاملات اجتماعی و فرهنگی ما با اصفهان بسیار نزدیک زیاد باشد.
  از همه مهمتر، خیال نکنید که کاشانی ها افراد دلسوز و خونگرمی هستند. بهتر است اخلاق و سبقه آنها را از نطنزی ها بپرسید. ایا میدانستید یکی از مخالفین سرسخت اصفهان شمالی، نطنزی ها هستند. آنها حتی از الحاق کاشام به قم استقبال کردند. کاشان در این سالها هرچه کرده برای خود بوده، دانشگاه، رادیو، قطار، فرودگاه و …
  در این وسط ما میمه ای ها فقط بازیچه دست کاشان هستیم تا پازل نقشه آنها را کامل کنیم.
  امیدوارم مردم فهیم میمه از عواقب این طرح شوم مطلع شوند و به بهانه شهرستان شدن، سرنوشت خود را به باد ندهند.
  اصلاح : صبغه

  (0)
 13. گوستاو فرینگ می‌گه:

  در بین تمامی گزینه های موجود شاید یکی از این دو بهترین باشد؛ شما کدامیک را انتخاب می کنید؟
  الف- الحاق به استان گلساران و تشکیل شهرستان میمه به همراه جوشقان و کامو و دیگر شهرها و روستاهای بخش بدون وزوان
  ب- باقی ماندن در استان اصفهان به شرط ایجاد شهرستان میمه.

  (0)
 14. نام خود را وارد كنيد... می‌گه:

  وزوان بخاطر نزدیک بودن به شهربزرگتر شاهین شهر واصفهان همان بهتر است جز استان اصفهان باشدچون شهرستان شاهین ووزوان باهم هم گرای دارند و ادام عاقل راه راست را را رها نمیکند وبه راه بیراهه برود هرچند که ازقدیم خانوادهای زیادی از وزوان به کاشان عزیمت نمودند وخیلی از این عزیزان درکارخانجات خودروسازی مشغول بکارند ولی مسیر ۴۵ دقیقه اتوبان اصفهان تهران خیلی بهتر از راه غیر استاندارد وبی امنیت است

  (0)
ارسال نظر


هشت + 6 =


آخرین خبرها