کد خبر: 81684 | زمان مخابره: ۷:۳۹:۰۵ - دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 148 views | |

عناوین روزنامه های دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

وزیر نیرو: چینی‌ها با یک وعده غذا هم سیرند، ما زیاد می‌خوریم
وزیر نیرو گفت: تحریم کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است. ما جامعه‌ای مصرفی هستیم؛ چرا چین اینگونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند.» «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو، در مصاحبه با ایلنا با انتقاد از زیاد بودن مصرف انرژی در ایران گفته است: «علت اینکه تحریم شدیم همین بد عادتی در مصرف است، تحریم کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است. ما جامعه‌ای مصرفی هستیم؛ چرا چین اینگونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند.AftabYazd
عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 آفتاب یزد ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 ابرار ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 ابرار اقتصادی ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 ابتکار ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 اخبار صنعت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 اعتماد ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 اسکناس ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 اطلاعات ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 بهار ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه بهار در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 تجارت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 ثروت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 جام جم ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 جهان صنعت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 جوان ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 جمهوری اسلامی ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 حمایت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 خراسان ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 دنیای اقتصاد ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 رسالت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 روزان ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه روزان در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 رویش ملت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 ستاره صبح ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 سیاست روز ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 شرق ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 شروع ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 صبا ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 صدای اصلاحات ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 عصرآزادی ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 عصر ایرانیان ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 فرهیختگان ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 فرصت امروز ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 قدس ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 کسب و کار ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 کیهان ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 گسترش صمت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 مردم سالاری ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 مستقل ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 نصف جهان ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 وطن امروز ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 هدف و اقتصاد ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 هفت صبح ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 همدلی ، دوشنبه ۲۰ خرداد

 همشهری ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 ابرار ورزشى ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 پیروزی ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 خبر ورزشی ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 شوت ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 گل ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه گل در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :

 هدف ، دوشنبه ۲۰ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز دوشنبه ۲۰ خرداد :ارسال نظر


پنج − = 2


آخرین خبرها