کد خبر: 81525 | زمان مخابره: ۷:۳۵:۵۹ - چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 160 views | |

عناوین روزنامه های چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

دوچرخه سواری برای بانوان با رعایت ضوابط شرعی منع قانونی ندارد
اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: آنچه در زمینه دوچرخه سواری بانوان از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن است و در این راستا، دستوراتی دادند و‌ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟‌ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شان و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد. البته من فقیه نیستم و به فتاوا نمی‌پردازم/ فارسEtemaad
عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 آفتاب اقتصادی ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 آفتاب یزد ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 ابرار ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 ابرار اقتصادی ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 ابتکار ، چهارشنبه ۱ خرداد

 اخبار صنعت ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 اعتماد ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 اسکناس ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 افکار ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 اقتصاد ملی ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 اطلاعات ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 تجارت ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 جام جم ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 جوان ، چهارشنبه ۱ خرداد

 جمهوری اسلامی ، چهارشنبه ۱ خرداد

 حمایت ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 خراسان ، چهارشنبه ۱ خرداد

 دنیای اقتصاد ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 رسالت ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 روزان ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه روزان در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 رویش ملت ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 ستاره صبح ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 سیاست روز ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 شرق ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 شروع ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 صبا ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 صبح اقتصاد ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه صبح اقتصاد در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 صدای اصلاحات ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 عصرآزادی ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 عصر ایرانیان ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 فرهیختگان ، چهارشنبه ۱ خرداد

 فرصت امروز ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 قدس ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 کسب و کار ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 کیهان ، چهارشنبه ۱ خرداد

 گسترش صمت ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 مردم سالاری ، چهارشنبه ۱ خرداد

 مستقل ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 نصف جهان ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 وطن امروز ، چهارشنبه ۱ خرداد

 هدف و اقتصاد ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 هفت صبح ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 همدلی ، چهارشنبه ۱ خرداد

 همشهری ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 ابرار ورزشى ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 پیروزی ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 خبر ورزشی ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 شوت ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز چهارشنبه ۱ خرداد :

 هدف ، چهارشنبه ۱ خرداد

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز چهارشنبه ۱ خرداد :ارسال نظر


− 5 = سه


آخرین خبرها