کد خبر: 81465 | زمان مخابره: ۸:۱۵:۱۱ - یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 154 views | |

عناوین روزنامه های یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

سفیر ترکیه: موانع را بردارید تجار ما دوان دوان به ایران می‌آیند 

دریا اورس، سفیر ترکیه در ایران:در صورتی که برخی موانعی که از سوی ایران اعمال می‌شود برطرف شود بازرگانان و سرمایه گذاران ترکیه با دست باز و دوان دوان به سمت ایران خواهند آمد. موانع موجود برای سرمایه گذاری ترک‌ها در ایران بیشتر مربوط به مقرراتی که است مانع تسهیل سرمایه گذاری در برخی از مسائل می‌شود. این مسائل توسط دو دولت به طور مرتب و منظم روی میز مذاکره و بررسی قرار دارد و تمامی در‌های مذاکره و ملاقات باز است/ ایرنا

ArmanRavabetOmoomi

 آفتاب اقتصادی ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 آفتاب یزد ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 ابرار ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 ابرار اقتصادی ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 ابتکار ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

 اخبار صنعت ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 اعتماد ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 اسکناس ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 افکار ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 اقتصاد ملی ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 اطلاعات ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 بهار ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه بهار در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 تجارت ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 ثروت ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 جام جم ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 جوان ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

 جمهوری اسلامی ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 حمایت ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 خراسان ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

 دنیای اقتصاد ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 رسالت ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 روزان ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه روزان در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 رویش ملت ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 ستاره صبح ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 سیاست روز ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 شرق ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 شروع ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 صبا ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 صبح اقتصاد ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صبح اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 صدای اصلاحات ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 عصرآزادی ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 عصر ایرانیان ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 فرهیختگان ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

 فرصت امروز ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 قدس ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 کسب و کار ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 کیهان ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

 گسترش صمت ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 مردم سالاری ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

 مستقل ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 نصف جهان ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 وطن امروز ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

 هدف و اقتصاد ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 هفت صبح ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 همدلی ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

 همشهری ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 ابرار ورزشى ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 استقلال جوان ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه استقلال جوان در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 پیروزی ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 خبر ورزشی ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 شوت ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :

 هدف ، یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز یکشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت :ارسال نظر


5 + = یازده


آخرین خبرها