کد خبر: 81387 | زمان مخابره: ۸:۰۵:۴۲ - چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 167 views | |

عناوین روزنامه های چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

واکنش دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به تجمع در دانشگاه تهران

علیرضا معزی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به تجمع در دانشگاه تهران واکنش نشان داد. علیرضا معزی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:کارزار فشار حداکثری ترامپ و B-Team به شدت تشنه تصاویر و اخباری، چون تجمع دانشگاه تهران است. دغدغه ملی، مسئولیت پذیری مدنی و وظیفه دینی و انقلابی، حکم می‌کند به نام ایران و برای ایران، امروز با رواداری در کنار یکدیگر باشیم نه مقابل هم.Etemaad

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 آفتاب اقتصادی ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 آفتاب یزد ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 ابرار ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 ابرار اقتصادی ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 ابتکار ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 اخبار صنعت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 اعتماد ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 اسکناس ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 افکار ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 اقتصاد ملی ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 اطلاعات ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 تجارت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 ثروت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 جام جم ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 جهان صنعت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 جوان ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 جمهوری اسلامی ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 حمایت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 خراسان ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 دنیای اقتصاد ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 رسالت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 روزان ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه روزان در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 رویش ملت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 ستاره صبح ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 سیاست روز ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 شرق ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 شروع ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 صبا ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 صبح اقتصاد ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صبح اقتصاد در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 صدای اصلاحات ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 عصرآزادی ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 عصر ایرانیان ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 فرهیختگان ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 فرصت امروز ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 قدس ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 کسب و کار ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 کیهان ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 گسترش صمت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 مردم سالاری ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 مستقل ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 نصف جهان ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 وطن امروز ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 هفت صبح ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 همدلی ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

 همشهری ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 ابرار ورزشى ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 پیروزی ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 خبر ورزشی ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 شوت ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 گل ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه گل در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :

 هدف ، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت :ارسال نظر


− شش = 1


آخرین خبرها