کد خبر: 81350 | زمان مخابره: ۷:۴۵:۱۶ - دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 160 views | |

عناوین روزنامه های دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

توضیح باهنر درباره حواشی حضور احمدی‌نژاد در افطاری جامعه مهندسین
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در مورد حواشی حضور احمدی نژاد در افطاری جامعه مهندسین خاطر نشان کرد: بنده به غیر از جامعه اسلامی مسئولیت جبهه پیروان را نیز دارم. ما به صورت سنتی مراسم افطاری را همیشه برگزار می‌کنیم. سابق بر این، مراسم در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شد. در این جلسه ما دعوت تشکیلاتی داریم که برخی از آنها اعضای جامعه اسلامی مهندسین هستند و برخی دیگر مسئولین احزاب و مسئولین دولتی، نمایندگان ادوار مجلس هستند. همگی دعوت می‌شوند و این موضوع هیچ ارتباطی با دعوت شخص خاص ندارد و همه به صورت معمولی دعوت شده بودند، حال برخی دعوت ما را پذیرفتند و شرکت کردند که از آنها متشکریم./مهر

 KayhanNews

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 آفتاب اقتصادی ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه آفتاب اقتصادی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 آفتاب یزد ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 ابرار ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 ابرار اقتصادی ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 ابتکار ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

 اخبار صنعت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اخبار صنعت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 اعتماد ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 اسکناس ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 افکار ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 اقتصاد ملی ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد ملی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 اطلاعات ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 تجارت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 ثروت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ثروت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 جام جم ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 جهان صنعت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 جوان ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

 جمهوری اسلامی ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

 حمایت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 خراسان ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

 دنیای اقتصاد ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 رسالت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 رویش ملت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 ستاره صبح ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 سیاست روز ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 شرق ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 شروع ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 صبا ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صبا در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 صبح اقتصاد ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صبح اقتصاد در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 صدای اصلاحات ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 عصرآزادی ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه عصرآزادی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 عصر ایرانیان ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 فرهیختگان ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

 فرصت امروز ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه فرصت امروز در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 قدس ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 کسب و کار ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه کسب و کار در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 کیهان ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

 گسترش صمت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه گسترش صمت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 مردم سالاری ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

 مستقل ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه مستقل در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 نصف جهان ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 وطن امروز ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

 هدف و اقتصاد ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هدف و اقتصاد در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 هفت صبح ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 همدلی ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه همدلی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 همشهری ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 ابرار ورزشى ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 پیروزی ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 خبر ورزشی ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 شوت ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 گل ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه گل در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :

 هدف ، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت :ارسال نظر


− 3 = چهار


آخرین خبرها