کد خبر: 80896 | زمان مخابره: ۷:۰۰:۱۰ - پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 139 views | |

عناوین روزنامه های پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

انتقاد از وزیر کشور در مدیریت بحران سیل
مرتضی مبلغ، : معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با آزادی درباره مدیریت بحران سیل گفت: «برای مدیریت بحران دو نیاز اساسی وجود دارد. نخست وجود یک ستاد مدیریت بحران دائمی و مستمر که بتواند با استفاده از دستاوردهای علمی و روش‌های نوین کار کند و مستمرا خود را به روز کند. مسئول تشکیل این ستاد بحران مشخصا وزارت کشور است و ما چنین ستادی نداریم. ستاد بحران موجود ستادی نیست که هر لحظه آماده فعالیت باشد بلکه ستادی است که تازه بعد از وقوع بحران شکل می‌گیرد. ضعف وزارت کشور در این بخش مشخص است و باید از این سیل درس گرفت». وی ادامه داد: « نیاز دوم و اساسی مدیران توانا است. عدم بهره‌گیری از مدیران توانا در چنین مواقعی خود را نشان می‌دهد. وقتی مدیران ما در تراز جایگاهی که در آن قرار گرفتند، نباشند و در شرایط عادی هم نتوانند خوب عمل کنند، طبیعی است که ضعف‌ها در شرایط بحرانی بیشتر خودنمایی کند». مبلغ ضمن تاکید بر اینکه « در بحران همه باید یک صدا باشند و مطلقا نباید رقابت سیاسی داشت» گفت: « متاسفانه در طول چند هفته گذشته شاهد رفتارهای ناپسندی از برخی افراد و گروه‌ها بودیم. افرادی در فضای مجازی، رسانه‌ها و مصاحبه‌ها به دنبال بهره برداری سیاسی از بحران اخیر بودند و صدای و سیما نیز خوب عمل نکرد و به این مساله دامن زد.»/آزادی

JomhouriEslami

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 ابرار ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه ابرار در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 ابرار اقتصادی ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه ابرار اقتصادی در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 ابتکار ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

 

 

 اعتماد ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه اعتماد در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 اسکناس ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه اسکناس در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 افکار ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه افکار در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 اطلاعات ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه اطلاعات در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 ایران ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

 بشارت نو ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه بشارت نو در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 تجارت ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه تجارت در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 جام جم ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 جهان صنعت ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه جهان صنعت در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 جوان ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

 

 

 جمهوری اسلامی ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 حمایت ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه حمایت در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 خراسان ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

 دنیای اقتصاد ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 رسالت ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه رسالت در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 رویش ملت ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه رویش ملت در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 ستاره صبح ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه ستاره صبح در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 سیاست روز ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه سیاست روز در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 شرق ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 شروع ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه شروع در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 صدای اصلاحات ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه صدای اصلاحات در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 عصر ایرانیان ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه عصر ایرانیان در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 فرهیختگان ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

 قدس ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه قدس در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 کیهان ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

 نصف جهان ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه نصف جهان در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 وطن امروز ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

 هفت صبح ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه هفت صبح در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 همدلی ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

 همشهری ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه همشهری در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 

 

 ابرار ورزشى ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 ایران ورزشی ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین : فدراسیون برای خود زمان می‌خرد ؛ وقتی دستگیری داشتیم ؛ ذهن شفر درگیر چشمی ؛خبر و مصاحبه ؛ نتیجه عجیب در پاکدشت و ادامه صدرنشینی گل‌گهر ؛ نتیجه عجیب در پاکدشت و ادامه صدرنشینی گل‌گهر ؛ نتیجه عجیب در پاکدشت و ادامه صدرنشینی گل‌گهر ؛

 

 

 خبر ورزشی ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشی در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :

 هدف ، پنجشنبه ۲۲ فروردین

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین :ارسال نظر


نُه − = 7


آخرین خبرها