کد خبر: 74363 | زمان مخابره: ۱۶:۱۷:۰۵ - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 220 views | |

بهمن اورانی – فساد سیستماتیک چالش مدیریت شهری…

download (1)

فساد سیستماتیک چالش مدیریت شهری…
🔸بیراه نگفته ایم اگر بگوئیم بعضی شهرداریهای کشور دچار یک فساد سیستماتیک شده اند …
🔸فساد سیستماتیک الزاما به معنای فساد فراگیر نیست ،اما اثر گذارترین نوع فساد است ، چرا که تنها چند شخص توانسته اند در غیاب اصول شفافیت ، تخصص، مشارکت و شایسته سالاری فساد سیستماتیک را ایجاد کنند …
🔸در خوشبینانه ترین شرایط که قبول کنیم یک مدیر پاک اما بدون نگاه سیستمی برای هدایت این نوع سازمان ها انتخاب می شود تا تحول بوجود آورد ، آن وقت طولی نخواهد کشید که یا خود او آلوده ی این سیستم خواهد شد و یا سازمان را به طریقی دیگر به فقر و فلاکت می کشاند…
🔸یک مدیر مالی برکنار شده شهرداریها اذعان می دارد، برای اخذ عوارض قانونی شرکت های بزرگ چاره ای نداشتیم جزء اینکه به سهم خواهی افرادی و حتی بعضی مراکز دولتی پاسخ مثبت بدهیم ، این سخن بدان معناست که در بعضی شهرداری ها چاره ای جزء تخلف وجود ندارد …
🔸مدیریت شهرداری های درگیر فساد سیستماتیک چنانچه هدف شان تغییر وضع موجود نباشد نوعی مدیریت انفعالی است و البته که مدیریت انفعالی صرفا قادر است یک دوره بی حاصل دیگررا طی نماید ..!
🔸اما درمبارزه با فساد سیستماتیک ، اگرنگاه سیستمی که شامل رویه مستحکم و قواعد و مقررات با ثبات و پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و بهره مندی از اصول تخصصی و شایسته سالاری است ، وجود داشته باشد می توان به موفقیت این مبارزه امیدوار بود …
🔸وقتی مدیریت سیستمی ایجاد شود، ایده و اندیشه اهمیت پیدا می کند و شایسته سالاری جایگزین تمامی مناسبات غلط و اقدامات فرصت طلبانه می گردد…
🔸با مدیریت خاص سیستمی دیری نخواهد گذشت که شاهد همدلی و همکاری سازمانی ، جلب اعتماد عمومی و سرانجام پیشرفت شهرهایمان خواهیم بود …ارسال نظر


6 − = دو


آخرین خبرها