کد خبر: 72938 | زمان مخابره: ۶:۱۵:۰۷ - یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 247 views | |

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ / Sunday, 3 December, 2017

سلیمی نمین: آقای مصباح دیر متوجه عوام فریبی احمدی نژاد شد

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: در دوران قدرت جویی احمدی نژاد انحرافات زیادی بروز کرد که همان زمان باید با آن برخورد می شد. علما باید عوام فریبی را می گفتند. هیچ فرد ساده زیستی تظاهر نمی کند مگر اینکه اهل فریب باشد. آقای مصباح دیر متوجه عوام فریبی احمدی نژاد شد.به گزارش نامه نیوز، عباس سلیمی نمین با بیان اینکه منیت و خودپرستی زیادی در احمدی نژاد وجود دارد، گفت: افراد متملقی مثل مشایی و بقایی و رحیمی عامل خودشیفتگی احمدی نژاد بودند. وقتی او در مسیر قدرت قرار گرفت رحیمی که به دروغ خود را دکتر جا زده بود و در دانشگاه آزاد دلالی می کرد را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد.وی ادامه داد: این فرمایش آیت الله مصباح یزدی با تاخیر زیادی بیان شده و این امر هزینه احاطه بر ضعف های مسئولین را زیاد می کند. امروز که در تقابل سیاسی قرار گرفته ما می گوییم احمدی نژاد منحرف است. به همین دلیل برخی از ما این مساله را قبول نمی کنند. ما باید صف بندی خودمان را زمانی که در قدرت بود، شفاف می گفتیم ./نامه نیوز

تصویر صفحه اول روزنامه‌ها۲۶۵۸۸e93ارسال نظر


+ هفت = 10


آخرین خبرها