کد خبر: 72331 | زمان مخابره: ۲۰:۱۶:۵۷ - سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 280 views | |

آگهی مزایده ی بوفه و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی میمه

download (2)

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در نظر دارد بوفه و انتشارات دانشجویی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت‌ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده حاکثر تا تاریخ ۲۳ آبان ماه ۹۶ به دبیرخانه واحد مراجعه نمایند.

شرایط مزایده:

۱-  سپرده شرکت درمزایده برای انتشارات دانشجویی ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال (ده میلیون ریال)   می باشد که می بایست به حساب شماره ۰۱۰۷۵۲۲۶۰۸۰۰۲ بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمزایده ارائه گردد.

۲ – قیمت پایه اجاره انتشارات دانشجویی ۴۰۰۰۰۰۰ریال(چهار میلیون ریال ) می باشد.

۳– قیمت پایه اجاره بوفه دانشجویی مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال (هشت میلیون ریال ) می باشد

۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۳ – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

۴– بابت خرید اسناد مبلغ ۱۰۰۰۰۰(یکصد هزار ریال ) به حساب شماره ۰۱۰۷۵۲۲۶۰۸۰۰۲ بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند .

۵- شناسه واریز را از امور مالی واحد به شماره ۴۵۴۲۲۸۲۸-۰۳۱ داخلی ۲۰۷ اخذ گردد.

آدرس جهت تحویل اسناد: میمه – خیابان انقلاب اسلامی – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه – دبیرخانه محرمانه حراست واحد میمه –     تلفن ۴۵۴۲۲۸۲۸-۰۳۱

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهارسال نظر


هفت + 7 =


آخرین خبرها