کد خبر: 335 | زمان مخابره: ۱۲:۰۰:۰۰ - شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 813 views | |

مصوبات دومين سفر هيئت دولت به اصفهان
با 215 مصوبه در دور دوم سفرهاي استاني صورت گرفت:
دومين گام بلند هيات دولت براي تسريع در عمران و آباداني اصفهان


     
دومين دور سفر استاني هيات دولت به سرزمين فرهنگ و تمدن با 215 مصوبه براي شتاب بخشيدن به روند توسعه و آباداني بيش از پيش اين استان همراه شد.
در اين جلسه كه به رياست دكتر محمود احمدي نژاد و با حضور اعضاء هيات دولت و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي در محل استانداري شهر اصفهان به مدت بيش از 7 ساعت برگزار شد، طرح و پروژه هاي مهمي براي افزايش سطح رفاه، توسعه، امنيت و آباداني استان به تصويب رسيد كه اهم اين مصوبه ها به شرح زير است:


 صنعت، معدن و اشتغال:
– اجراي 60 طرح صنعتي و معدني با سرمايه گذاري 13220 ميليارد ريال در استان از محل طرح آمايش صنعت و معدن.
– بررسي مزيتهاي رقابتي صنايع نساجي استان و چگونگي ارتقاء سطح تكنولوژي آنها (فاز2) و پشتيباني طرح صنعتي پوشاك از محل طرح آمايش استان.
– اجراي برنامه هاي توسعه اي 6 خوشه صنعتي.
– اختصاص اعتبار جهت كمك به تملك و ايجاد زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي استان.
– اختصاص اعتبار براي تكميل و تجهيز آزمايشگاه استاندارد مستقر در گمرك اصفهان، احداث نمايندگي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي گلپايگان ، تجهيز آزمايشگاه مصالح ساختماني، تكميل آزمايشگاه وسايل گاز سوز و طرح جامع كنترل بازار.
– مطالعه و ايجاد زيرساختهاي معادن استان.
– مطالعه ايجاد شهرك تخصصي سنگ و شهرك تخصصي آجر و سفال و در خوانسار، گلپايگان و نائين و توسعه شهركهاي صنعتي محمود آباد و حسن آباد با اختصاص 270 هكتار زمين براي الحاق واحدهاي صنعتي خارج از محدوده شهركهاي صنعتي مصوب.
– مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در استان اصفهان.


 راه و حمل و نقل:
– تسريع در اجراي طرح سه راهي دامنه- داران- اليگودرز و زيار- سيان- اژيه- ورزنه.
– احداث باند دوم براي 10 محور و جاده استان.
– احداث كمربندي هاي جنوب غربي و شمال شرقي اصفهان، جنوب سميرم، جنوب داران، دُرچه، دهاقان، گلپايگان، وَزوان، وَنداده، ميمه و كاشان و الور- دولت آباد.
– احداث بزرگراه سيمان سپاهان به مباركه و جاده هاي “دُر- خونداب”، “قمصر- قهرود” و “دولت آباد- آزادراه”.
– رفع 32 نقطه و 75 مقطع پر حادثه راه هاي استان.
– تجهيز سيستم راه آهن اصفهان- شهرضا- شيراز به سيستم ETCS.
– مطالعه احداث خط راه آهن انارك- طبس.
– تبديل گذرگاههاي همسطح راه آهن به گذرگاههاي غيرهمسطح در استان.
– تطويل خطوط و ايستگاههاي راه آهن اصفهان براي حمل و نقل سنگين.
– تجهيز و توسعه خطوط و ايستگاه راه آهن بادرود.
– خريد و نصب دوربينهاي كنترل سرعت ثابت مورد نياز براي محورهاي شرياني.
 - احداث ترمينال پروازهاي بين المللي فرودگاه اصفهان به متراژ 18500 مترمربع.


 مسكن و عمران شهري:
– اختصاص مبلغ 580 ميليارد ريال براي كمك به انجام فعاليت شهرداريها و دهياريها و ستاد حوادث غير مترقبه استان
– اختصاص 100 دستگاه اتوبوس، 200 ون، 200 ميني بوس و1200 تاكسي.
– معاوضه ساختمان و زمين متعلق به وزارت امور اقتصادي و دارايي واقع در چهارباغ بالا براساس قيمت كارشناسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در قبال ساختمانهاي اداري متعلق به شهرداري اصفهان.
– خروج خودروهاي فرسوده استان اصفهان در اولويت قرار گيرد.
– وزارت مسكن و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) به عنوان دستگاه اجرايي جهت مطالعه و اجراي اتصال قطار شهري شهرهاي جديد به قطار شهري مراكز استانها تعيين مي گردد.
– تسريع و تسهيل در اجراي پروژه هاي مسكن مهر و تأمين اعتبار خريد اراضي جهت مسكن مهر در شهرهايي فاقد و يا با مشكل.
– تأمين هزينه هاي تأسيسات زيربنايي پروژه هاي مسكن مهر در سطح استان.
– تدوين لايحه قانون تهيه اسناد شهرهاي زير 12 هزار نفر در روستاهاي الحاقي به محدوده شهرها.
– تأمين اعتبار مطالعه و تهيه طرح توانمندسازي سكونت گاههاي غير رسمي.
– واگذاري 50 هكتار اراضي در اختيار شركت هواپيماسازي ايران(هسا) براي اجراي طرحهاي مسكن مهر در شاهين‌شهر.
– اختصاص 30 هكتار زمين براي ساماندهي حاشيه نشيني و بافت فرسوده به شهرداريهاي شهرهاي بالاي 20 هزار نفر جمعيت.


 آب و كشاورزي:
– اختصاص تسهيلات يارانه اي براي متقاضيان بخش غيردولتي ساخت سيلو و انبارهاي مكانيزه نگهداري و ذخيره سازي گندم و غلات در سال 1388 در سقف مطالعات انجام شده.
– ايجاد رديف مستقل آبخيزداري در حاشيه كوير مركزي ايران.
– اختصاص تسهيلات جهت زراعت چوب در استان.
– مطالعه و طراحي مكان يابي 5 كانون اسكان عشاير استان.
– اختصاص اعتبار جهت تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني استان.
– احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي استان و اجراي لوله گذاري و احداث كانالهاي آبياري عمومي.
– اختصاص مبلغ 200 ميليارد ريال براي اجراي عمليات آبخيزداري در سطح استان.
– اختصاص مبلغ 45 ميليارد ريال براي اجراي عمليات آب و خاك تعاونيهاي توليد روستايي.
– اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال به منظور افزايش سرمايه صندوق حمايت از محصولات كشاورزي استان.
– تأمين تسهيلات بانكي به منظور راه اندازي 60 شركت خدمات مشاوره اي فني- مهندسي كشاورزي.
– اختصاص مبلغ 150 ميليارد ريال براي اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در استان.
– مطالعه (فاز 1 و 2) طرح توسعه اراضي كشاورزي حسن آباد جرقويه.
– تامين 1.3 منابع مالي مورد نياز اجراي روشهاي نوين آبياري در استان به هر ميزان كه متقاضيان نسبت به تامين سهم آورده خود(دو سوم) اقدام نمايند.
– اختصاص اعتبار جهت مرمت قنوات استان.
– مطالعه و پيش بيني اعتبار جهت ساماندهي اراضي ملي دشت سگزي اصفهان به منظور حفظ محيط زيست و كويرزايي شرق كلانشهر اصفهان.
– اختصاص مبلغ 500 ميليارد ريال براي مقابله و جلوگيري از تشديد شرايط خشكسالي براي كشاورزان و عشاير در استان.
– تدوين الگوي كشت در مناطق مختلف استان با توجه به استعدادها و پتانسيلهاي منطقه.
– تأمين اعتبار سالانه براي ايجاد كمربند سبز استان.
– بررسي امكان ادامه تونل گلاب به منظور آبرساني به شهرهاي تيران، نجف آباد و شمال شهر اصفهان و شهرها و روستاهاي مسير.
– تكميل مطالعات و احداث سدهاي تنگ آب، جنگ آباد، گوگان، بلطاق، گردنه خاكي و ميدانك 2.
– اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال براي انتقال آب دشت كمه و مورك در سال 1388.
– مطالعه و ساماندهي سواحل رودخانه زاينده رود.
– اختصاص اعتبار براي اجراي طرح دفع بهداشتي فاضلاب روستاهاي سد چم آسمان و حاشيه زاينده رود (بالا و پايين دست).
– مطالعه تأمين آب جايگزين تصفيه خانه بابا شيخعلي از طريق حفره چاه فلمن در حاشيه رودخانه زاينده رود.
– مطالعه طرح آبرساني به گلپايگان در سال 1388 و پيش بيني اعتبار در لايحه بودجه سال 1389.
– تكميل مطالعه طرح انتقال آب به دشت شهرضا و مطالعه انتقال آب به شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل و گلپايگان و شهرها و روستاهاي مسير شهرستانهاي مذكور.
– مطالعه تأسيسات فاضلاب شهرهاي حاشيه زاينده رود در سال 1388 و پيش بيني اعتبار در لايحه بودجه سال 1389.
– پيش بيني احداث مخزن آب مورد نياز در حد استاندارد براساس مطالعات در طرحهاي آبرساني شهرهاي استان اصفهان.
– اختصاص اعتبار جهت كمك به آبرساني به مشهد اردهال و اصلاح و زون بندي شبكه آب كاشان.
– توسعه فاضلاب شهر اصفهان.
– تكميل مطالعات تأمين و انتقال آب از تمامي پتانسيلهاي موجود اعم از آبهاي سطحي و منابع كارستي و اجراي طرحهاي مذكور.
– تقويت اعتباري طرحهاي اصلاح شبكه هاي داخلي آب شرب شهري و روستايي و خطوط انتقال آب به شهرهاي استان.
– تسريع در اجرا و بهره برداري تونل كوهرنگ 3 در جهت تامين آب مورد نياز استان.


 توسعه اشتغال و سرمايه گذاري:
– اختصاص مبلغ 200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه.
– اختصاص خط اعتباري ويژه‌اي به منظور اتمام طرحهاي نيمه تمام استان و تأمين منابع بانكي باقيمانده از تسهيلات(30 هزار ميليارد ريال) به مبلغ 14300 ميليارد ريال.
– تجهيز منابع بانكي استان بنحوي كه نسبت مصارف به منابع استان به متوسط كشوري برسد.
– اختصاص 20% از كل هزينه اجراي طرحهاي اشتغالزايي پيشنهادي كميته امداد به مبلغ 200 ميليارد ريال.
– اختصاص مبلغ 840 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه بانكها جهت اجراي 8400 طرح خود اشتغالي كميته امداد.
– اختصاص كمك مالي به ميزان 10% سرمايه گذاري بخش غيردولتي براي تكميل، توسعه و تجهيز پايانه صادراتي محصولات كشاورزي و تكميل پروژه نمايشگاه بين المللي استان و نمايشگاه كاشان.
– اختصاص تسهيلات يارانه اي جهت بهسازي و نوسازي نانواييهاي سطح استان (در سقف 30 ميليون ريال سرانه).
– اختصاص يارانه جهت ايجاد خوشه هاي صادراتي در زمينه هاي مستعد و داراي مزيت در استان.
– اختصاص مبلغ 70 ميليارد ريال تسهيلات جهت شركتهاي تعاوني فارغ التحصيلان، ايثارگران و بانوان و سرمايه در گردش.
– اختصاص 350 ميليارد ريال از محل منابع صندوق مهر امام رضا(ع) جهت اجراي طرح هاي اشتغالزا و وام اضطراري فرهنگيان.


 انرژي:

– مطالعه احداث پالايشگاه نفت و صنايع پايين دستي توسط بخش غيردولتي پس از اجراي خط لوله نفت نكا به جاسك در جندق و تأمين خوراك (پس از تأييد مطالعات).
– اجراي 6 پروژه جهت تكميل خطوط تقويتي طرح جامع گازرساني اصفهان بزرگ (1- جابجايي ايستگاه كرسنگ، 2- خط انتقال جديد ذوب آهن، 3- خط تغذيه حبيب آباد به دولت آباد، 4- خط انتقال تقويتي شرق اصفهان، 5- خط تغذيه مباركه به دنبه 6- خط انتقال كمشجه).
– اجراي خطوط تقويتي طرح جامع گازرساني شهرستان كاشان و مطالعه اجراي خطوط تقويتي طرح آران و بيدگل.
– گازرساني به شهرهاي خور و بيابانك، جندق و انارك در قالب اجراي خط يازدهم (نائين- ميامي).
– مطالعه تغيير كلاس خطوط انتقال گاز در نقاط حساس استان.
– تغيير سوخت مصرفي دو نيروگاه اصفهان از مازوت به گاز در راستاي كاهش آلودگي شهر اصفهان.
– پيش بيني تمهيدات لازم به منظور رفع آلودگي پالايشگاه اصفهان.
– اختصاص اعتبار جهت بهينه سازي شبكه هاي برق فرسوده شهري و روستايي.
– برق رساني به روستاهاي بدون برق بالاي 20 خانوار.
– مطالعه احداث سايتهاي انرژي هاي نو در سطح استان.
– مطالعه اجراي خط 230 كيلوولت از زواره به انارك به منظور تقويت برق منطقه كويري.
– صدور مجوز احداث نيروگاه تا 15 مگاوات براي بخش خصوصي در منطقه صنعتي خوانسار.

 فرهنگي:
– استقرار دبيرخانه دائمي معماري ايراني- اسلامي در سازمان مسكن و شهرسازي استان.
– كمك به تكميل و تجهيز مجتمع هاي فرهنگي شهرهاي چادگان، خوانسار، هرند، ورزنه و نائين.
– تأمين اعتبار مورد نياز احداث كتابخانه مركزي استان، كمك به تكميل كتابخانه خور و تجهيز كتابخانه هاي عمومي شهرهاي ابريشم و دهق و تكميل و تجهيز كتابخانه خيرين گلپايگان پس از تكميل ساختمان كتابخانه.
– اختصاص مبلغ 67 ميليارد ريال جهت كمك به توسعه دانشكده علوم قرآني، فعاليتهاي قرآني، ديني، فرهنگي و هنري، كمك به مساجد و ساماندهي گلزار شهدا.
– راه اندازي 500 كانون جديد فرهنگي و هنري مساجد در سطح استان اصفهان در سال 1388.
– اختصاص حداقل 200 هزار جلد كتاب به كتابخانه هاي عمومي در سطح استان در سال 1388.
– اختصاص مبلغ 327 ميليارد ريال جهت تجهيز و توسعه فعاليت ها و گسترش پوشش شبكه هاي راديو و تلويزيوني.
– احداث مجتمع توانبخشي و فرهنگي استان.


 بهداشتي و درماني:
– احداث و خريد تجهيزات مورد نياز يك باب بيمارستان صحرايي براي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
– توسعه و تجهيز بيمارستان فارابي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به منظور راه اندازي بخش اورژانس.
– تكميل و راه‌اندازي ساختمان اورژانس بيمارستان شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان.
– توسعه اورژانس بيمارستان آيت ا… كاشاني اصفهان.
– تجهيز بخش كشت سلولي بيمارستان امام موسي كاظم (ع) اصفهان.
– مطالعه احداث بيمارستان جايگزين بيمارستان عيسي بن مريم (ع).
– اختصاص اعتبار براي بي خطرسازي پسماند بيمارستان متين دانشگاه علوم پزشكي كاشان و بيمارستان شهيد چمران و بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
– اختصاص مبلغ 90 ميليارد ريال براي احداث، تكميل، تعمير و تجهيز مراكز بهداشتي، درماني دانشگاههاي علوم پزشكي استان.
– مطالعه احداث بيمارستانهاي تيران و كرون و شرق اصفهان.
– اختصاص اعتبار براي تجهيز بخش جراحي قلب بيمارستان شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان.
– مطالعه احداث بيمارستان 540 تختخوابي كاشان.
– مطالعه احداث بيمارستان 140 تختخوابي براي شهرستان آران و بيدگل.
– مطالعه احداث ستاد مركز فوريتهاي پزشكي، كمك به تكميل آزمايشگاه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي كاشان.
– تكميل و تجهيز پلي كلينيك تخصصي بيمارستان شهيد منتظري نجف آباد پس از احداث 40% از پروژه توسط خيرين.
– احداث و تجهيز پايگاه و ساختمانهاي مورد نياز سازمان انتقال خون توسط استان.
– اختصاص اعتبار جهت تكميل بيمارستان نيمه تمام امام رضا (ع) دولت آباد.
– اختصاص 30 دستگاه آمبولانس استاندارد به دانشگاههاي علوم پزشكي استان.
– تكميل ساختمان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان پس از تأمين 50% از اعتبار توسط خيرين.
– احداث پاويون بيمارستان الزهرا(س) اصفهان.
– تأمين آمبولانس پايگاههاي اورژانس 115.
– تكميل مركز درماني فرهنگيان استان.


 آموزش و آموزش عالي:
– احداث و تكميل كانون هاي فرهنگي و تربيتي به ازاي هر ناحيه و شهرستان (يك دخترانه و يك پسرانه).
– احداث و تجهيز اردوگاه رفاهي و فرهنگي فرهنگيان كشور در اصفهان.
– احداث، تكميل و تجهيز خانه هاي معلم و مراكز رفاهي، فرهنگي به ازاء هر ناحيه و شهرستان يك واحد و خور و بيابانك.
– احداث و راه اندازي 2 اردوگاه فرهنگي دانش آموزي.
– احداث و تجهيز 6 واحد آموزشكده فني و حرفه اي.
– اختصاص اعتبار براي تجهيز مدارس استان به تجهيزات فناوري اطلاعات (IT) شهرك علمي و تحقيقاتي.
– اختصاص اعتبار براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام مشاركتي خيرين با پيشرفت فيزيكي بيش از 50%.
– اختصاص مبلغ 130 ميليارد ريال جهت تجهيز پژوهشكده هاي دانش آموزي و مركز ارتقاء حرفه اي (كتابخانه ديجيتال)، تجهيز فضاهاي آموزشي موجود و تأمين تجهيزات مدارس سطح استان به منظور استفاده گردشگري.
– تكميل و تجهيز دانشكده زمين شناسي و زيست شناسي (با زيربناي 8 هزار مربع)، تكميل و تجهيز دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان در سال 1388.
– تعمير، بازسازي و نوسازي تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه اصفهان.
– احداث ساختمان پژوهشكده رويان پايگاه تحقيقات اصفهان.
– مطالعه و امكانسنجي احداث دانشكده تربيت بدني و ساختمان مركز تحقيقات دانشگاه اصفهان.
– احداث و تجهيز دانشكده صنعت حمل و نقل دانشگاه اصفهان.
– تكميل دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان.
– احداث دانشكده نساجي در سال 1388 و پيش بيني و ايجاد رديف براي دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان .
– احداث و تجهيز پژوهشكده هاي انرژي خورشيدي و فرش دانشگاه كاشان در سال 1388.
– مطالعه احداث دانشكده هاي شيمي و مجموعه آزمايشگاهها و كارگاههاي مركزي دانشگاه كاشان.
– احداث دانشكده منابع كويري در شهرستان آران و بيدگل وابسته به دانشگاه كاشان.
– احداث خوابگاه متأهلين (با مشاركت خيرين) و سالن اجتماعات دانشگاه كاشان با زيربناي 1500 مترمربع.
– بررسي ايجاد مركز رشد تخصصي گل و گلاب دانشگاه كاشان.
– تكميل مجموعه ورزشي دانشگاه كاشان.
– پيش بيني اعتبار احداث و تجهيز پارك علم و فناوري ابوريحان در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان.
– اختصاص اعتبار جهت تكميل پروژه هاي نيمه تمام دانشگاه پيام نور.
– تأمين اعتبار مورد نياز جهت تكميل سايت اصلي دانشگاه هنر اصفهان.
– اختصاص اعتبار براي تكميل و تجهيز دانشكده فرش نائين.
– احداث سلف سرويس مركز آموزش عالي خوانسار (با زيربناي 1000 مترمربع) در سال 1388.
– احداث دانشكده مكانيك و صنايع گلپايگان (با زيربناي 3000 مترمربع) در سال 1389.
– اختصاص اعتبار جهت تجهيز آزمايشگاهها و سايتهاي فناوري مربوط به رشته هاي جديد و دكتراي مرمت دانشگاه هنر.
– اختصاص اعتبار براي كمك به ايجاد مركز جذب و برون سپاري IT.
– مطالعه احداث پرديس دانشگاه علوم پزشكي كاشان.
– مطالعه احداث يك باب خوابگاه 250 نفره دانشجويي در پرديس دانشگاه علوم پزشكي كاشان.
– مطالعه و احداث يك باب خوابگاه دانشجويي، احداث كتابخانه مركزي و تكميل سلف سرويس مركزي(500 مترمربع) در پرديس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
– توسعه مسجد، تكميل سالن ورزشي و استخر، مطالعه احداث ستاد مركز فوريتهاي پزشكي و آزمايشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
– مطالعه احداث پرديس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
– مطالعه توسعه دانشكده هاي پزشكي و داروسازي.


 رفاهي:
– اختصاص مبلغ 5/175 ميليارد ريال جهت اجراي فعاليتهاي مربوط به محرومين تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي.
– احداث واحد خدماتي- اداري تأمين اجتماعي در شهرهاي شهرضا، خميني شهر، دهاقان و درچه.
– اختصاص مبلغ 215 ميليارد ريال براي احداث درمانگاه تأمين اجتماعي تيران و كرون و نجف آباد، تخريب و نوسازي درمانگاه تأمين اجتماعي شهيد برهانيان (شماره 2)، خريد زمين و احداث درمانگاههاي رهنان و گز برخوار و احداث فضاي جديد براي درمانگاه شماره يك اصفهان تأمين اجتماعي در محل پاركينگ مجموعه.
– مقاوم سازي قسمتهاي نوسازي نشده بيمارستان دكتر شريعتي.
– احداث بيمارستان 160 تختخوابي تأمين اجتماعي شامل تخصصهاي جديد از جمله جراحي قلب در اصفهان.


 گردشگري:
– ايجاد رديف مستقل اعتباري براي ايجاد و تكميل كمربند سبز در مجموعه شهري اصفهان.
– تملك زمين و احداث مركز تحقيقات زيست محيطي شهرستان فريدن.
– تجهيز موزه تاريخ طبيعي و مركز بازديد كنندگان در شهرستان كاشان پس از احداث.
– تجهيز، مرمت، راه اندازي و نگهداري 22 موزه در سطح استان.
– اختصاص اعتبار براي تهيه طرح مستند نگاري و آسيب شناسي بافت تاريخي روستاي برسيان.
– مطالعه و طراحي ايجاد سايت موزه تپه باستاني سيلك در سال 1388.
– تكميل مطالعات و مرمت آثار شاخص تاريخي استان.
– ايجاد موزه فرش دستباف اصفهان.
– مطالعه، بررسي، شناسايي و تجزيه و تحليل ايستايي سازه هاي تاريخي از نظر مهندسي سازه و تزئينات دوره هاي اسلامي.
– مطالعه و طراحي ايجاد سايت جامع موزه آتشگاه طي سالهاي 1388 و 1389.
– تعيين 28 منطقه گردشگري استان به عنوان مناطق نمونه گردشگري.
– تخصيص 22 هكتار زمين از طريق شركت عمران شهر جديد بهارستان به منظور ايجاد تأسيسات كمپينگ گردشگري به عنوان فاز اول.


ورزشي:
– اجراي 30 پروژه ورزسي جديد در استان.
– اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال براي تكميل استخر سرپوشيده قدس اصفهان وزارت كار امور اجتماعي.
– اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال جهت تكميل 12 ورزشگاه كارگران.


ساير موارد:
– واگذاري 30 هزار شماره تلفن ثابت در صورت وجود متقاضي.
– ايجاد 132 دفتر ICT روستايي در سطح استان.
– مطالعه و امكانسنجي يكي از Gateway هاي كشور در استان.
– صدور مجوز ايجاد مراكز داده پشتيبان در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان توسط بخش خصوصي.
– مطالعه و امكانسنجي راه اندازي فاز اول پست لجستيك در استان در سال 1388.
– نصب 1000 دستگاه تلفن همگاني در سطح استان.
– اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار از محل منابع قرض الحسنه بانكها جهت پرداخت تسهيلات به محكومين نيازمند مالي در جرايم غيرعمد استان با هماهنگي ستاد ديه.
– احداث ساختمان ادارات ثبت اسناد سودان جي (اصفهان)، فريدونشهر، مباركه و گلپايگان و منطقه غرب اصفهان.
– تأمين ساختمان ادارات تعزيرات حكومتي شهرستانهاي استان.
– احداث سالن چندمنظوره سازمان قضايي نيروهاي مسلح در استان اصفهان.
– تامين 3 ساختمان (پروژه) در شهرستانهاي استان سازمان پزشكي قانوني.
– تجهيز مراكز ارتقاء مهارت در شهركهاي صنعتي جي، اميركبير كاشان، سه راهي مباركه، دهق و رازي شهرضا.
– ايجاد ساختار تشكيلات مراكز جديد الاحداث آموزش فني و حرفه اي استان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
– اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال براي تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي استان در سالهاي 1388 و 1389.

منبع : سايت نهاد رياست جمهوري – سايت راسخون


 ارسال نظر


+ هشت = 12


آخرین خبرها